Galleri

Fra Galleriet er der direkte adgang til at:

· Se de eksisterende billeder og videoklip
· Udføre en lang række handlinger med sine billeder og videoklip, fx e-maile dem til familie og venner, udskrive dem og overføre dem til Facebook.

Du kan åbne Galleriet fra startsiden i Logitechs webkameraprogram ved at klikke på WebCam tile gallery sml Galleri. Du kan også åbne Galleriet via linket nederst i skærmbilledet når du bruger vinduet med søgerbilledet og overvågningsfunktionen.

Der er følgende faner i Galleriet:

Fane

Forklaring

Alt materiale

Viser miniaturer af alle billeder og videoklip du har (op)taget.

Billeder

Viser miniaturer af de billeder du har taget.

Videoklip

Viser startbilledet i de videoklip du har optaget, men ikke dem som er optaget i forbindelse med overvågning.

Overvågningsvideoer

Viser startbilledet i de videoklip der er optaget i forbindelse med overvågning. (Du kan læse mere under Overvågning).

Miniaturerne vises i den rækkefølge billederne blev taget og videoklippene optaget, de ældste til venstre og de nyeste til højre. Hvis der er mere end ni miniaturer, skal du scrolle vandret for at se dem alle.

De følgende ikoner og indikatorer giver oplysninger om de enkelte billeder og videoklip som miniaturerne repræsenterer:

Fane

Forklaring

WebCam icon gallery camera Galleri

Repræsenterer et videoklip optaget vha. vinduet med søgerbilledet.

WebCam icon gallery motdet Galleri

Repræsenterer et videoklip optaget vha. overvågningsfunktionen.

WebCam icon gallery facebook Galleri, WebCam icon gallery youtube Galleri, WebCam icon share over reverse Galleri

Angiver at billedet er overført til Facebook, eller, hvis det er et videoklip, at det er overført til YouTube eller Facebook.

“Dele-mærket”, WebCam icon share over Galleri, betyder at billedet eller klippet er blevet overført til mere end ét websted.

WebCam icon gallery duration Galleri

Viser videoklippets varighed.

Du kan udføre en række handlinger i forbindelse med billederne og videoklippene i Galleriet. Se:

 

 

Galleri