Sådan e-mailer du billeder og videoklip

Sådan e-mailer du billeder og videoklip:

1. Gå til Galleriet.

Du kan åbne Galleriet fra startsiden i Logitechs webkameraprogram ved at klikke på WebCam tile gallery sml Sådan e mailer du billeder og videoklip. Du kan også åbne Galleriet via linket nederst i skærmbilledet når du bruger vinduet med søgerbilledet og overvågningsfunktionen.

2. Klik på fanen hvor du kan se det billede eller videoklip du vil e-maile.

WebCam note Sådan e mailer du billeder og videoklipBemærk

· Hvis du vil e-maile både billeder og videoklip samtidig, skal du klikke på fanen Alt materiale.
3. Marker det billede eller videoklip du vil e-maile.

Hvis du vil e-maile flere billeder eller videoklip som vises efter hinanden, skal du klikke på det første, holde Skift-tasten nede og klikke på det sidste billede i rækken. Hvis du vil e-maile flere individuelle billeder eller videoklip, skal du klikke på det første, holde Ctrl-tasten nede og klikke på hvert af de andre. Du kan højst vælge at e-maile fem billeder eller videoklip på denne måde.

4. Klik på E-mail.

Der åbnes en ny e-mail i standardprogrammet til e-mail (fx Microsoft® Outlook®, Outlook Express eller Lotus Notes®), og billederne eller videoklippene er vedhæftet. E-mailen har:

· Teksten Logitech Mail i emnelinjen. Du kan ændre den hvis du vil.
· En tekst som beskriver hvordan modtageren kan se billederne. Du kan også ændre denne tekst hvis du vil.
5. Vælg modtagerne på normal vis, og send mailen.

WebCam note Sådan e mailer du billeder og videoklipBemærk

· Du kan ændre hvilket program der skal bruges til at sende billeder og videoklip. Det er beskrevet i Galleriindstillinger.
· Hvis der ikke automatisk åbnes en ny e-mail når du klikker på E-mail, kan det skyldes at dit e-mail-program ikke er MAPI-kompatibelt. Microsoft Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, Netscape® 4.0, Microsoft Exchange og Eudora® er alle MAPI-kompatible og skulle fungere uden problemer. Hvis du ikke ved om dit mail-program er MAPI-kompatibelt, kan du kontakte producenten eller kigge på dennes hjemmeside.
· Det er ikke muligt at bruge en internetbaseret e-mail-tjeneste som Gmail eller Yahoo! Mail til at sende billeder og videoklip direkte fra Galleriet; du skal bruge et program som Microsoft Outlook. Internetbaserede e-mail-tjenester tillader ikke tredjepartsprogrammer at hæfte filer ved e-mail af sikkerhedsgrunde. Hvis du ikke har installeret et understøttet e-mail-program eller hvis du bare ikke vil sende billeder eller videoklip direkte fra galleriet, kan du fjerne markeringen ud for E-Mail; det kan du læse mere om under Galleriindstillinger.
· Hvis der åbnes en ny e-mail, men billederne ikke bliver vedhæftet, kan det skyldes at programmet eller tjenesten af sikkerhedsgrunde ikke tillader at tredjepartsprogrammer vedhæfter filer. Du kan prøve at læse i dokumentationen til e-mail-programmet eller tjenesten. Der findes et udvidelsesmodul til nogle webbaserede e-mail-tjenester som gør det muligt at bruge denne funktion.

 

Sådan e-mailer du billeder og videoklip