Se et billede

Sådan ser du et billede:

1. Gå til Galleriet.

Du kan åbne Galleriet fra startsiden i Logitechs webkameraprogram ved at klikke på WebCam tile gallery sml Se et billede. Du kan også åbne Galleriet via linket nederst i skærmbilledet når du bruger vinduet med søgerbilledet og overvågningsfunktionen.

2. Klik på fanen Billeder. Miniaturerne vises i den rækkefølge billederne blev taget, de ældste til venstre og de nyeste til højre.
3. Marker det billede du vil se. Det vises i hovedvinduet.

Se et billede