Udskrivning af billeder

Sådan udskriver du billeder:

1. Gå til Galleriet.

Du kan åbne Galleriet fra startsiden i Logitechs webkameraprogram ved at klikke på WebCam tile gallery sml Udskrivning af billeder. Du kan også åbne Galleriet via linket nederst i skærmbilledet når du bruger vinduet med søgerbilledet og overvågningsfunktionen.

2. Klik på fanen Billeder. Miniaturerne vises i den rækkefølge billederne blev taget, de ældste til højre og de nyeste til venstre.
3. Marker det billede du vil udskrive.

Hvis du vil udskrive flere billeder som vises efter hinanden, skal du klikke på det første, holde Skift-tasten nede og klikke på det sidste billede i rækken. Hvis du vil udskrive flere individuelle billeder, skal du klikke på det første, holde Ctrl-tasten nede og klikke på hvert af de andre.

4. Klik på knappen Udskriv WebCam btn print Udskrivning af billeder.

Nu vises en almindelig udskrivningsdialogboks fra Windows.

5. Angiv indstillingerne som normalt (fx antal kopier), og klik på Udskriv for at starte udskrivningen.

Udskrivning af billeder