Overførsel til Facebook

Vælg det billede eller videoklip som skal overføres til Facebook:

1. Gå til Galleriet.

Du kan åbne Galleriet fra startsiden i Logitechs webkameraprogram ved at klikke på WebCam tile gallery sml Overførsel til Facebook. Du kan også åbne Galleriet via linket nederst i skærmbilledet når du bruger vinduet med søgerbilledet og overvågningsfunktionen.

2. Klik på fanen hvor du kan se det billede eller videoklip du vil overføre til Facebook.

WebCam note Overførsel til FacebookBemærk

· Hvis du vil overføre både billeder og videoklip samtidig, skal du klikke på fanen Alt materiale.
3. Marker de billeder og/eller videoklip du vil overføre.

Hvis du vil overføre flere billeder eller videoklip som vises efter hinanden, skal du klikke på det første, holde Skift-tasten nede og klikke på det sidste billede i rækken. Hvis du vil overføre flere individuelle billeder eller videoklip, skal du klikke på det første, holde Ctrl-tasten nede og klikke på hvert af de andre.

4. Klik på WebCam icon gallery facebook Overførsel til Facebook Facebook.

Den første gang du overfører billeder eller videoklip til Facebook, startes guiden Kom godt i gang med Facebook. Guiden hjælper dig med at logge på Facebook, og du skal angive hvordan det skal ske fremover. Der er flere oplysninger under Godkendelse af filoverførsler til Facebook.

Herefter vises Velkommen til konfiguration af Facebook. Klik på Ja, start nu! for at komme videre til guiden Overførsel til Facebook.

5. Følg anvisningerne på skærmen fra guiden Overførsel til Facebook.

Guiden fører dig gennem de forskellige trin. Klik på Næste når du er færdig med et trin for at komme til det næste. Der er følgende trin:

· Tjek overførte billeder og videoklip
Der vises miniaturerne af de billeder og videoklip du valgte i trin 3. Hvis der er et af billederne eller klippene som du ikke vil overføre alligevel, skal du markere det og klikke på Fjern. Hvis du vil overføre flere billeder eller videoklip, skal du trække dem over i området med miniaturerne fra Galleriet.
· Vælg album
Vælg hvilket af dine Facebook-album billederne og videoklippene skal placeres i, ved at markere felterne ud for dem. Hvis du markerer mere end ét felt, bliver billederne og videoklippene overført til alle de valgte album. Hvis du ikke markerer nogen, overføres de til standardalbummet.

Du kan klikke på Opret nyt… hvis du vil oprettet et nyt album på din Facebook-konto og overføre billederne og videoklippene til det.

6. Klik på Overfør.

De valgte billeder og videoklip bliver overført til Facebook.

Delemærket WebCam icon share over Overførsel til Facebook føjes til miniaturen af de pågældende billeder og videoklip i Galleriet som tegn på at du har delt dem med andre. Når du klikker på ikonet, vises følgende muligheder:

· En mulighed til at overføre det igen.
· En internetadresse til det sted videoklippet blev overført til.

Det er praktisk hvis du vil fortælle andre hvor de kan se det – du kan fx sende linket via en beskedtjeneste.

Overførsel til Facebook