Funktioner

Kontrolpanelet til webkameraet har følgende funktioner:

Funktion

Forklaring

WebCam pantilt md Funktioner

Du kan bruge WebCam btn arrowleft active md Funktioner og WebCam btn arrowright active md Funktioner til at panorere webkameraet, dvs. flytte fokus ved at dreje det til højre og venstre.

Du kan bruge WebCam btn arrowup active md Funktioner og WebCam btn arrowdown active md Funktioner til at vippe webkameraet, dvs. flytte fokus ved at vippe det op og ned.

Når du trykker på WebCam button home md Funktioner, centreres billedet.

WebCam note Funktioner Bemærk

· Dreje- og vippe-funktionerne fungerer kun hvis du har zoomet ind eller ud på motivet (se nedenfor).
· Når du styrer kameraet manuelt, må du ikke klikke på panorerings- og vippe-knapperne hurtigt efter hinanden. Hver gang du bevæger webkameraet, skal du vente til det er flyttet til en ny position, inden du bevæger det igen.
· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med dreje- og vippefunktion.

WebCam btn zoomin md Funktioner, WebCam btn zoomout md Funktioner

Zoomer ind eller ud på motivet.

WebCam note Funktioner Bemærk

· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med zoomfunktion.

Klik på Indstillinger for webkamera for at se følgende kontrolfunktioner:

Funktion

Forklaring

Følg mit ansigt

Du skal markere denne mulighed hvis webkameraet automatisk skal følge dit ansigt når du foretager et videoopkald. Dit webkamera panorerer og vipper automatisk når du bevæger hovedet, sådan at dit ansigt altid er midt i billedet. Det betyder at du kan flytte dig frit uden at skulle betjene kameraets dreje- og vippefunktion manuelt.

Hvis Logitechs webkameraprogram registrerer flere ansigter, vil det forsøge at følge dem alle.

RightLight

RightLight er en funktion som automatisk justerer webkameraets indstillinger sådan at billedet bliver så godt som det er muligt uanset lysforholdene. Det sker ved om nødvendigt at justere billedhastigheden og eksponeringstiden sådan at der kompenseres for dårligt lys.

Vi anbefaler at du markerer feltet og dermed aktiverer RightLight, da billedhastigheden og eksponeringstiden kun ændres hvis lyset er så dårligt at det er nødvendigt. Hvis det ikke er nødvendigt, ændres ingen af indstillingerne.

WebCam note Funktioner Tip

· Hvis du aktiverer RightLight fordi der ikke er ret meget lys, sænkes billedhastigheden, og det kan få videoen til at hakke. Hvis det sker, anbefaler vi at du lader RightLight være valgt og prøver at tænde mere lys bag eller ved siden af dig. RightLight øger automatisk billedhastigheden når der er mere lys, og det giver en mere jævntflydende video med bedre kvalitet.

Hvis det ikke er muligt at tænde mere lys, kan du fjerne markeringen i feltet og derved slå RightLight fra, og se om det løser problemet.

Autofokus, WebCam icon focusmacro Funktioner, WebCam icon focusinfinite Funktioner

Når du markererAutofokus, stilles der automatisk skarpt på genstande og personer i forgrunden, og det giver bl.a. skarpe nærbilleder.

Hvis du fjerner markeringen ud for Autofokus, kan du stille skarpt manuelt vha. skydeknappen.

Når du skubber den hen mod WebCam icon focusmacro Funktioner, stilles der skarpt på små genstande nær ved webkameraet, og når du skubber den hen mod WebCam icon focusinfinite Funktioner, stilles der skarpt på rummet i sin helhed.

WebCam note Funktioner Bemærk

· Vi anbefaler at du bruger Autofokus, så du lettere får skarpe billeder, uanset hvor langt væk motivet er.
· Hvis du indstiller fokus manuelt og skubber skydeknappen helt ud i siden (enten til højre eller venstre), risikerer du at billedet bliver sløret.
· Det er ikke alle Logitechs webkameraer der understøtter autofokus.

Avancerede indstillinger >

Her er der flere avancerede indstillinger som gælder specielt for dit webkamera. Der er flere oplysninger under Avancerede indstillinger.

Du kan angive en række andre indstillinger i Logitechs webkameraprogram ud over de ovenfor nævnte. Der er flere oplysninger under Indstillinger.

 

 

 

 

 

Funktioner