Aktivering af overvågningsfunktionen

Sådan aktiveres overvågningsfunktionen:

1. Klik på WebCam tile motiondetection sml Aktivering af overvågningsfunktionen på startsiden i Logitechs webkameraprogram. Panelet Overvågning vises med billedet som bliver optaget af webkameraet i øjeblikket.
2. Kontroller indstillingerne for overvågning. Der er flere oplysninger i Kontrolfunktioner og indstillinger for overvågningsfunktionen.

WebCam note Aktivering af overvågningsfunktionenBemærk

· Den første gang du bruger webkameraet, bruges et sæt standardindstillinger som er passende til de fleste situationer, så du behøver ikke at justere dem for at komme i gang.
· Hvis du ændrer indstillingerne, bliver de nye indstillinger gemt, og de bruges automatisk næste gang du aktiverer overvågningsfunktionen.
3. Klik på knappen Aktiver WebCam btn shuttermotion sml Aktivering af overvågningsfunktionen.

Nu er overvågningsfunktionen aktiveret, og webkameraets sensor registrerer bevægelser.

WebCam note Aktivering af overvågningsfunktionenBemærk

· Webkameraet kan kun bruges ét sted ad gangen. Hvis du har aktiveret overvågningsfunktionen, kan du ikke bruge webkameraet til videosamtaler eller til at optage videoklip.

Når overvågningsfunktionen er aktiveret:

· Teksten Aktivt vises i det nederste venstre hjørne af panelet Overvågning.
· Knappen Aktiver skifter farve: WebCam btn shuttermotion down sml Aktivering af overvågningsfunktionen.
· Ikonet i systembakken har en vandfarvet markering: WebCam icon camera helper md Aktivering af overvågningsfunktionen.
· Måleren Følsomhed for bevægelsessensor i dialogboksen Indstillinger for overvågning viser når der registreres bevægelse. Hvis bevægelsen ikke er kraftig nok til at starte en optagelse, er det angivet med en hvid bjælke. Bevægelser der er kraftige nok til at starte en optagelse, er angivet med en rød.

Når webkameraet registrerer bevægelser der er kraftigere end den valgte følsomhed, startes en optagelse. Mens der optages:

· Teksten Optager vises i det nederste venstre hjørne af panelet Overvågning.
· Der vises en rød ramme omkring vinduet med videobilledet, så du kan se hvad der bliver optaget.
· Du kan også se klokkeslæt og dato i vinduet med videobilledet.

Optagelsen stopper når bevægelsen stopper eller når den maksimale varighed af optagelsen er nået (se Indstillinger for overvågningsfunktion).

Du afslutter overvågningsfunktionen ved at klikke på WebCam btn shuttermotion down sml Aktivering af overvågningsfunktionen. Indtil du gør det, fortsætter optagelsen af bevægelserne, også selvom du lukker dialogboksen Overvågning eller computer er låst. Forudsat at computeren er tændt og forbliver tændt med overvågningsfunktionen slået til, vil en bevægelse starte en optagelse. Når du logger på computeren igen, kan du se hvad der er blevet optaget.

Videofilerne som bliver optaget, gemmes på harddisken i .wmv-format. Afhængigt af din version af Windows, gemmes de enten i mappen VideoerLWSMotion eller DokumenterMine videoerLWSMotion.

WebCam note Aktivering af overvågningsfunktionenBemærk

· Du kan ændre hvilken mappe overvågningsvideoklippene gemmes i. Der er flere oplysninger i Indstillinger for Galleri.

Du kan se videooptagelsen i Galleriet.Se Sådan ser du videoklip optaget vha. overvågningsvideoen.

Aktivering af overvågningsfunktionen