Indstillinger for overvågningsfunktionen

Du kan foretage en række indstillinger i forbindelse med overvågningsfunktionen, fx sensorens følsomhed, dvs. hvor megen bevægelse der skal til for at starte en optagelse. Sådan indstilles overvågningsfunktionen:

1. Klik på WebCam tile motiondetection.zoom35 Indstillinger for overvågningsfunktionen på startsiden i Logitechs webkameraprogram. Panelet Overvågning vises med billedet som bliver optaget af webkameraet i øjeblikket.
2. Klik på Indstillinger for overvågning. Nu vises panelet med indstillinger.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne, kan du bruge nedenstående tabel som en rettesnor:

Menupunkt

Forklaring

Følsomhed for bevægelsessensor

Bestemmer hvor megen bevægelse der skal til for at starte en optagelse. Træk skydeknappen til venstre hvis der kun skal lidt bevægelse til at starte en optagelse, og til højre hvis der skal meget bevægelse til.

Sæt tidsstempel på videoklip

Hvis du markerer denne mulighed, forsynes klippet med et tidsstempel der angiver dato og klokkeslæt for optagelsestidspunktet. Eksempel:
WebCam timestamp photo Indstillinger for overvågningsfunktionen

Lysindikator ved optagelse

Du skal markere denne mulighed hvis webkameraets indikatorlampe skal tændes når der optages et videoklip i forbindelse med overvågningsfunktionen. Fjern markeringen hvis indikatoren ikke skal lyse under optagelsen.

Maks. varighed

Optagelser som startes når der registreres en bevægelse, stopper automatisk når bevægelsen stopper. Hvis bevægelserne fortsætter i lang tid, kan det give meget lange videoklip som fylder på harddisken. Det kan du forhindre ved at angive hvor længe en optagelse højst må vare. Indstillingerne går fra 10 sekunder til 15 minutter.

Optag med lyd

Du skal markere dette felt hvis der skal optages lyd i forbindelse med overvågningsfunktionen. Hvis muligheden ikke er markeret, optages der ikke lyd.

Neden for disse indstillinger finder du funktioner til at angive på hvilke tidspunkter og dage overvågningsfunktionen skal aktiveres.

Indstillinger for overvågningsfunktionen