Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen

Du kan foretage en række indstillinger for webkameraet sådan at det fungerer som du vil have det. Ved at indstille det efter forholdene på det sted som skal overvåges, opnår du den bedst mulige videokvalitet. Det gør du i et kontrolpanel magen til det du finder i vinduet med søgerbilledet med indstillinger for billed- og videooptagelse.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionenBemærk

· Selvom kontrolpanelerne til Søgerbillede og overvågningsfunktionen er ens, foretages indstillingerne for Søgerbillede uafhængigt. Når du skifter indstillinger i det ene kontrolpanel, påvirker det mao. ikke det andet.

Sådan indstilles overvågningsfunktionen:

1. Klik på WebCam tile motiondetection.zoom35 Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen på startsiden i Logitechs webkameraprogram. Panelet Overvågning vises med billedet som bliver optaget af webkameraet i øjeblikket.
2. Klik på Funktioner. Nu vises kontrolpanelet til webkameraet.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne, kan du bruge nedenstående tabel som en rettesnor.

Funktion

Forklaring

Webkamera

Hvis der er koblet flere Logitech-webkameraer til computeren, skal du vælge det du vil bruge til overvågningsfunktionen.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Webkameraet kan kun bruges til én ting ad gangen. Så længe overvågningsfunktionen er aktiveret, kan du ikke bruge det valgte webkamera til at føre videosamtaler, tage billeder eller optage videoklip. Du kan løse dette ved at bruge ét webkamera til overvågning, og et andet til andre opgaver.

Hvis du kun har et enkelt webkamera, vises navnet på det.

Mikrofon

De fleste webkameraer har en indbygget mikrofon. Hvis computeren også har en indbygget mikrofon, eller hvis der er sluttet en anden mikrofon til computeren, kan du her angive hvilken af dem der skal bruges i forbindelse med overvågningsfunktionen.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Hvis du kun har en enkelt mikrofon, vises navnet på den og du kan ikke ændre indstillingen.
· Hvis du vælger et webkamera med en indbygget mikrofon, bliver denne mikrofon valgt automatisk (medmindre du bruger et headset; i så fald forbliver headsettets mikrofon valgt). Du kan vælge en anden mikrofon i listen hvis du ikke vil bruge den der er valgt som standard.
· Den du vælger her, bliver ikke automatisk standardmikrofon i andre programmer; det bestemmes af hvad der er valgt under Lyde og lydenheder (Multimedier) i Windows Kontrolpanel.

WebCam btn mute Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen

Klik på denne knap for at slå mikrofonen fra. På den måde bliver videoovervågningsfilmen optaget uden lyd. Læs også noten nederst i dette emne.

WebCam pantilt md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen

Du kan bruge WebCam btn arrowleft active md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen og WebCam btn arrowright active md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen til at panorere webkameraet, dvs. flytte fokus ved at dreje det til højre og venstre.

Du kan bruge WebCam btn arrowup active md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen og WebCam btn arrowdown active md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen til at vippe webkameraet, dvs. flytte fokus ved at vippe det op og ned.

Når du trykker på WebCam button home md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen, centreres billedet.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Dreje- og vippe-funktionerne fungerer kun hvis du har zoomet ind eller ud på motivet (se nedenfor).
· Når du styrer kameraet manuelt, må du ikke klikke på panorerings- og vippe-knapperne hurtigt efter hinanden. Hver gang du bevæger webkameraet, skal du vente til det er flyttet til en ny position, inden du bevæger det igen.
· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med dreje- og vippefunktion.

WebCam btn zoomin md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen, WebCam btn zoomout md Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen

Zoomer ind eller ud på motivet.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med zoomfunktion.

Når du har zoomet ind eller ud, kan du gendanne normalbilledet ved at klikke på Nulstil zoom.

Standard/widescreen

Bruges til at vælge højde-bredde-forholdet i forbindelse med overvågningsfunktionen.

Opløsning

Angiver billedstørrelsen i de videoklip der bliver optaget i forbindelse med overvågning.

En højere opløsning giver en bedre billedkvalitet. Til gengæld fylder filerne mere på harddisken. Det er værd at huske hvis du indstiller overvågningsfunktionen til at køre ofte eller i længere perioder.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Opløsningerne du kan vælge imellem, afhænger af webkameraet, om du vælger standard eller widescreen.

Følg mit ansigt

Du skal markere denne mulighed hvis webkameraet automatisk skal følge ansigter når der optages et videoklip i forbindelse med overvågningsfunktionen. Dit webkamera panorerer og vipper automatisk når du bevæger hovedet, sådan at dit ansigt altid er midt i billedet.

RightSound

Logitechs RightSound-teknologi frafiltrerer uønsket baggrundsstøj. Du skal markere denne mulighed hvis du vil have en klarere lyd i de klip som optages med overvågningsfunktionen.

RightLight

RightLight er en funktion som automatisk justerer webkameraets indstillinger sådan at billedet bliver så godt som det er muligt uanset lysforholdene. Det sker ved om nødvendigt at justere billedhastigheden og eksponeringstiden sådan at der kompenseres for dårligt lys.

Vi anbefaler at du markerer feltet og dermed aktiverer RightLight, da billedhastigheden og eksponeringstiden kun ændres hvis lyset er så dårligt at det er nødvendigt. Hvis det ikke er nødvendigt, ændres ingen af indstillingerne.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Tip

· Hvis du aktiverer RightLight fordi der ikke er ret meget lys, sænkes billedhastigheden, og det kan få videoen til at hakke. Hvis det sker, anbefaler vi at du lader RightLight være valgt og prøver at tænde mere lys bag eller ved siden af dig. RightLight øger automatisk billedhastigheden når der er mere lys, og det giver en mere jævntflydende video med bedre kvalitet.

Hvis det ikke er muligt at tænde mere lys, kan du fjerne markeringen i feltet og derved slå RightLight fra, og se om det løser problemet.

Autofokus

Når du markererAutofokus, stilles der automatisk skarpt på genstande og personer i forgrunden ved optagelse med overvågningsfunktionen, og det giver bl.a. skarpe nærbilleder.

Hvis du fjerner markeringen ud for Autofokus, kan du stille skarpt manuelt vha. skydeknappen.

Når du skubber den hen mod WebCam icon focusmacro Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen, stilles der skarpt på små genstande nær ved webkameraet, og når du skubber den hen mod WebCam icon focusinfinite Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen, stilles der skarpt på rummet i sin helhed.

WebCam note Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen Bemærk

· Vi anbefaler at du bruger Autofokus, så du lettere får skarpe billeder, uanset hvor langt væk motivet er.
· Hvis du indstiller fokus manuelt og skubber skydeknappen helt ud i siden (enten til højre eller venstre), risikerer du at billedet bliver sløret.
· Det er ikke alle Logitechs webkameraer der understøtter autofokus.

Avancerede indstillinger >

Her er der flere avancerede indstillinger som gælder specielt for dit webkamera, og som kan bruges i forbindelse med overvågningsfunktionen. Der er flere oplysninger under Avancerede indstillinger.

Ud over den ovennævnte indstillinger, kan du også angive om der skal optages lyd sammen med videoklippene. Det gør du under fanen Søgerbillede i indstillingerne til Logitechs webkameraprogram. Der er flere oplysninger under Indstillinger. Du kan også vælge at slå lyden fra ved optagelse af videoklip med overvågningsfunktionen.

 

Kontrolpanelet til overvågningsfunktionen