Konfiguration af webkameraets funktioner

Du kan foretage en række indstillinger som påvirker kvaliteten af de billeder og videoklip du optager via vinduet med søgerbilledet.

Du kan åbne Kontrolpanelet ved at klikke på Kontrolpanel nederst i vinduet med søgerbilledet.

I nedenstående tabel kan du se en oversigt over funktionerne:

Funktion

Forklaring

Webkamera

Hvis der er koblet flere Logitech-webkameraer til computeren, skal du vælge det du vil bruge til at tage billeder og optage videoklip. Der er flere oplysninger under Valg af webkamera.

Hvis du kun har et enkelt webkamera, vises navnet på det.

Mikrofon

Webkameraet har en indbygget mikrofon. Hvis computeren også har en indbygget mikrofon, eller hvis der er sluttet en anden mikrofon til computeren, kan du her angive hvilken af dem der skal bruges når du optager videoklip.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Bemærk

· Hvis du kun har en enkelt mikrofon, vises navnet på den og du kan ikke ændre indstillingen.
· Hvis du vælger et webkamera med en indbygget mikrofon, bliver denne mikrofon valgt automatisk (medmindre du bruger et headset; i så fald forbliver headsettets mikrofon valgt). Du kan vælge en anden mikrofon i listen hvis du ikke vil bruge den der er valgt som standard.
· Den du vælger her, bliver ikke automatisk standardmikrofon i andre programmer; det bestemmes af hvad der er valgt under Lyde og lydenheder (Multimedier) i Windows Kontrolpanel.

WebCam btn mute Konfiguration af webkameraets funktioner

Klik på denne knap for at slå mikrofonen fra. På den måde bliver videoklippet optaget uden lyd.

WebCam pantilt md Konfiguration af webkameraets funktioner

Du kan bruge WebCam btn arrowleft active md Konfiguration af webkameraets funktioner og WebCam btn arrowright active md Konfiguration af webkameraets funktioner til at panorere webkameraet, dvs. flytte fokus ved at dreje det til højre og venstre.

Du kan bruge WebCam btn arrowup active md Konfiguration af webkameraets funktioner og WebCam btn arrowdown active md Konfiguration af webkameraets funktioner til at vippe webkameraet, dvs. flytte fokus ved at vippe det op og ned.

Når du trykker på WebCam button home md Konfiguration af webkameraets funktioner, centreres billedet.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Bemærk

· Dreje- og vippe-funktionerne fungerer kun hvis du har zoomet ind eller ud på motivet (se nedenfor).
· Når du styrer kameraet manuelt, må du ikke klikke på panorerings- og vippe-knapperne hurtigt efter hinanden. Hver gang du bevæger webkameraet, skal du vente til det er flyttet til en ny position, inden du bevæger det igen.
· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med dreje- og vippefunktion.

WebCam btn zoomin md Konfiguration af webkameraets funktioner, WebCam btn zoomout md Konfiguration af webkameraets funktioner

Zoomer ind eller ud på motivet.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Bemærk

· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med zoomfunktion.

Når du har zoomet ind eller ud, kan du gendanne normalbilledet ved at klikke på Nulstil zoom.

Standard/widescreen

Bruges til at vælge højde-bredde-forholdet når du optager videoklip.

Opløsning

Du kan ændre størrelsen på de billeder du tager, og på videobilledet.

En højere opløsning giver en bedre billedkvalitet. Til gengæld fylder filerne mere på harddisken når du tager billeder og optager videoklip.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Bemærk

· Opløsningerne du kan vælge imellem, afhænger af webkameraet, om du vælger standard eller widescreen og om du tager et billede eller optager et videoklip.

Følg mit ansigt

Du skal markere denne mulighed hvis webkameraet automatisk skal følge dit ansigt når du optager et videoklip. Dit webkamera panorerer og vipper automatisk når du bevæger hovedet, sådan at dit ansigt altid er midt i billedet. Det betyder at du kan flytte dig frit uden at skulle betjene kameraets dreje- og vippefunktion manuelt.

Hvis Logitechs webkameraprogram registrerer flere ansigter, vil det forsøge at følge dem alle.

RightSound

Logitechs RightSound-teknologi frafiltrerer uønsket baggrundsstøj. Du skal markere denne mulighed hvis du vil have en klarere lyd, så din stemme går klart igennem.

RightLight

RightLight er en funktion som automatisk justerer webkameraets indstillinger sådan at billedet bliver så godt som det er muligt uanset lysforholdene. Det sker ved om nødvendigt at justere billedhastigheden og eksponeringstiden sådan at der kompenseres for dårligt lys.

Vi anbefaler at du markerer feltet og dermed aktiverer RightLight, da billedhastigheden og eksponeringstiden kun ændres hvis lyset er så dårligt at det er nødvendigt. Hvis det ikke er nødvendigt, ændres ingen af indstillingerne.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Tip

· Hvis du aktiverer RightLight fordi der ikke er ret meget lys, sænkes billedhastigheden, og det kan få videoen til at hakke. Hvis det sker, anbefaler vi at du lader RightLight være valgt og prøver at tænde mere lys bag eller ved siden af dig. RightLight øger automatisk billedhastigheden når der er mere lys, og det giver en mere jævntflydende video med bedre kvalitet.

Hvis det ikke er muligt at tænde mere lys, kan du fjerne markeringen i feltet og derved slå RightLight fra, og se om det løser problemet.

Autofokus, WebCam icon focusmacro Konfiguration af webkameraets funktioner, WebCam icon focusinfinite Konfiguration af webkameraets funktioner

Når du markererAutofokus, stilles der automatisk skarpt på genstande og personer i forgrunden, og det giver bl.a. skarpe nærbilleder.

Hvis du fjerner markeringen ud for Autofokus, kan du stille skarpt manuelt vha. skydeknappen.

Når du skubber den hen mod WebCam icon focusmacro Konfiguration af webkameraets funktioner, stilles der skarpt på små genstande nær ved webkameraet, og når du skubber den hen mod WebCam icon focusinfinite Konfiguration af webkameraets funktioner, stilles der skarpt på rummet i sin helhed.

WebCam note Konfiguration af webkameraets funktioner Bemærk

· Vi anbefaler at du bruger Autofokus, så du lettere får skarpe billeder, uanset hvor langt væk motivet er.
· Hvis du indstiller fokus manuelt og skubber skydeknappen helt ud i siden (enten til højre eller venstre), risikerer du at billedet bliver sløret.
· Det er ikke alle Logitechs webkameraer der understøtter autofokus.

Avancerede indstillinger >

Her er der flere avancerede indstillinger som gælder specielt for dit webkamera. Der er flere oplysninger under Avancerede indstillinger.

Du kan angive en række andre indstillinger i Logitechs webkameraprogram ud over de ovenfor nævnte. Der er flere oplysninger under Indstillinger.

 

Konfiguration af webkameraets funktioner