Fanen Avancerede indstillinger

Funktion

Forklaring

RightLight

RightLight er en funktion som automatisk justerer webkameraets indstillinger, sådan at billedet bliver så godt, som det er muligt uanset lysforholdene. Det sker ved at justere billedhastigheden og eksponeringstiden sådan at der kompenseres for dårligt lys.

Vi anbefaler at du markerer feltet og dermed aktiverer RightLight, da billedhastigheden og eksponeringstiden kun ændres, hvis lyset er så dårligt, at det er nødvendigt. Hvis det ikke er nødvendigt, ændres ingen af indstillingerne.

WebCam note Fanen Avancerede indstillinger Tip

· Hvis du aktiverer RightLight fordi der ikke er ret meget lys, sænkes billedhastigheden, og det kan få videoen til at hakke. Hvis det sker, anbefaler vi at du lader RightLight være valgt og prøver at tænde mere lys bag eller ved siden af dig. RightLight øger automatisk billedhastigheden når der er mere lys, og det giver en mere jævntflydende video med bedre kvalitet.

Hvis det ikke er muligt at tænde mere lys, kan du fjerne markeringen i feltet og derved slå RightLight fra, og se om det løser problemet.

Billedkvalitet

Hvis du deaktiverer RightLight, kan du bruge skydeknapperne til at justere billedet manuelt.

· Eksponering. Bestemmer hvor meget lys der slippes gennem linsen og ind på webkameraets sensor. En lav eksponering øger lukkerhastigheden (helt ned til 1/10.000 sekund). En høj eksponering betyder at lukkerhastigheden bliver langsommere (op til 1/15 sekund afhængigt af billedhastigheden). En høj eksponering er oftest bedst i lokaler hvor lyset er svagt, mens en lav eksponering er bedst hvis der er meget lys.
· Forstærkning. Bestemmer styrken af billedsignalet. Lav forstærkning er bedst hvis der er meget lys, mens kraftig forstærkning er bedst i lokaler hvor lyset er svagt. Hvis du vælger Automatisk, indstilles Forstærkning sådan, at det passer til de fleste situationer. Hvis du fjerner markeringen, kan du bruge skydeknappen til at indstille funktionen manuelt.
· Lysstyrke. Bestemmer forholdet mellem de lyse og mørke områder i billedet. Hvis lysstyrken indstilles til en høj værdi, bliver billedet lyst, mens en lav værdi giver et mørkt billede.
· Kontrast. Bestemmer hvor stor forskellen er på det lyseste og mørkeste område i billedet. Et billede med stor kontrast har høje værdier for både lys og mørke, mens farveværdierne for et billede uden ret meget kontrast er i mellemtoneområdet, hvilket gør billedet relativt gråt og grumset.
· Farveintensitet. Bestemmer mætningen. En lav intensitet giver kedelige gråtoner, mens en høj intensitet gør farverne mere levende.
· Hvidbalance. Sikrer at hvide objekter rent faktisk også er hvide på billeder og i videooptagelser – uanset lysforhold. Det sker ved at ændre balancen på de røde og blå toner. Enten:
o Sæt en markering i feltet Automatisk hvis du vil have Logitechs webkamerasoftware til at gøre det for dig automatisk.

     eller

o Indstil hvidbalancen manuelt. Det gør du ved at lade feltet Auto være umarkeret, pege kameraet på et hvidt objekt (fx en hvid væg) og flytte skydeknappen indtil væggen ser hvid ud på skærmen.

Modvirk flimren

Denne funktion reducerer flimmer der kan opstå i lokaler oplyst af lysstofrør. Du kan vælge:

· Fra hvis du ikke benytter dit Logitech-webkamera i et lokale oplyst af lysstofrør.
· NTSC – 60 Hz hvis du er i et lokale oplyst af lysstofrør i Nordamerika, hvor lysstofrør udsender lys med en frekvens på 60 hertz.
· PAL – 50 Hz hvis du er i et lokale oplyst af lysstofrør i Europa, hvor lysstofrør udsender lys med en frekvens på 50 hertz.

Billedets retning

Vælg den retning som billedet skal vende, når det (op)tages.

· Normal. Billedet optages normalt.
· Spejlet. Billedet bliver spejlet horisontalt, dvs. sådan at den venstre side bliver højre og omvendt. (Det svarer til at se sig i spejlet)

Når indstillingerne er som du vil have dem, skal du klikke på Gem for at anvende dem og lukke vinduet.

Hvis du klikker på Gendan standardindstillingerne, annulleres alle de ændringer du har foretaget, og de oprindelige indstillinger gendannes, så programmet fungerer som første gang du tog webkameraet i brug.

 

Fanen Avancerede indstillinger