Fanen Kontrolpanel til webkamera

Funktion

Forklaring

WebCam pantilt Fanen Kontrolpanel til webkamera

Du kan bruge WebCam btn arrowleft active Fanen Kontrolpanel til webkamera og WebCam btn arrowright active Fanen Kontrolpanel til webkamera til at panorere webkameraet, dvs. flytte fokus ved at dreje det til højre og venstre.

Du kan bruge WebCam btn arrowup active Fanen Kontrolpanel til webkamera og WebCam btn arrowdown active Fanen Kontrolpanel til webkamera til at vippe webkameraet, dvs. flytte fokus ved at vippe det op og ned.

Når du trykker på WebCam button home Fanen Kontrolpanel til webkamera, centreres billedet.

WebCam note Fanen Kontrolpanel til webkamera Bemærk

· Når du styrer kameraet manuelt, må du ikke klikke på panorerings- og vippe-knapperne hurtigt efter hinanden. Hver gang du bevæger webkameraet, skal du vente til det er flyttet til en ny position, inden du bevæger det igen.
· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med dreje- og vippefunktion.

WebCam btn zoomin Fanen Kontrolpanel til webkamera, WebCam btn zoomout Fanen Kontrolpanel til webkamera

Zoomer ind eller ud på motivet.

WebCam note Fanen Kontrolpanel til webkamera Bemærk

· Disse funktioner kan kun benyttes i forbindelse med Logitech-webkameraer med zoomfunktion.

Følg mit ansigt

Du skal markere denne mulighed hvis webkameraet automatisk skal følge dit ansigt når du optager et videoklip eller foretager et videoopkald. Dit webkamera panorerer og vipper automatisk når du bevæger hovedet, sådan at dit ansigt altid er midt i billedet. Det betyder at du kan flytte dig frit uden at skulle betjene kameraets dreje- og vippefunktion manuelt.

Hvis Logitechs webkameraprogram registrerer flere ansigter, vil det forsøge at følge dem alle.

RightSound

Logitechs RightSound-teknologi frafiltrerer uønsket baggrundsstøj. Du skal markere denne mulighed hvis du vil have en klarere lyd, så din stemme går klart igennem.

Autofokus, WebCam icon focusmacro Fanen Kontrolpanel til webkamera, WebCam icon focusinfinite Fanen Kontrolpanel til webkamera

Når du markererAutofokus, stilles der automatisk skarpt på genstande og personer i forgrunden, og det giver bl.a. skarpe nærbilleder.

Hvis du fjerner markeringen ud for Autofokus, kan du stille skarpt manuelt vha. skydeknappen.

Når du skubber den hen mod WebCam icon focusmacro Fanen Kontrolpanel til webkamera, stilles der skarpt på små genstande nær ved webkameraet, og når du skubber den hen mod WebCam icon focusinfinite Fanen Kontrolpanel til webkamera, stilles der skarpt på rummet i sin helhed.

WebCam note Fanen Kontrolpanel til webkamera Bemærk

· Vi anbefaler at du bruger Autofokus, så du lettere får skarpe billeder, uanset hvor langt væk motivet er.
· Hvis du indstiller fokus manuelt og skubber skydeknappen helt ud i siden (enten til højre eller venstre), risikerer du at billedet bliver sløret.
· Det er ikke alle Logitechs webkameraer der understøtter autofokus.

Når indstillingerne er som du vil have dem, skal du klikke på Gem for at anvende dem og lukke vinduet.

Hvis du klikker på Gendan standardindstillingerne, annulleres alle de ændringer af indstillingerne du har foretaget, og de oprindelige indstillinger gendannes sådan som de var den første gang du tog webkameraet i brug.

 

Fanen Kontrolpanel til webkamera