Sådan tager du et billede

Sådan tager du et billede:

1. Klik på WebCam tile quickcapture sml Sådan tager du et billede på startsiden i Logitechs webkameraprogram. Nu åbnes vinduet med søgerbilledet hvor du kan se det billede som optages af webkameraet i øjeblikket.
2. Indstil foto/video-omskifterknappen til: WebCam btn photosetting vsml Sådan tager du et billede (Foto).
3. Kontroller indstillingerne for webkameraet. Du kan åbne Kontrolpanelet ved at klikke på Kontrolpanel nederst i vinduet med billedet. Der er flere oplysninger i Konfiguration af webkameraets funktioner.

WebCam note Sådan tager du et billedeBemærk

· Den første gang du bruger webkameraet, bruges et sæt standardindstillinger som er passende til de fleste situationer, så du behøver ikke at justere dem for at komme i gang.
· Hvis du ændrer indstillingerne, bliver de nye indstillinger gemt, og de bruges automatisk næste gang du tager et billede.
· For at opnå den bedst mulige billedkvalitet, er det imidlertid en god ide at sørge for at stærke lyskilder er bag ved kameraet og uden for selve billedet.
4. Klik på udløserknappen på skærmen, WebCam btn shutterphoto sml Sådan tager du et billede, eller tryk på udløserknappen på webkameraet.

Billedet bliver taget. (Afhængigt af indstillingerne tælles der muligvis ned fra tre hvorefter billedet bliver taget). Derefter vises vinduet hvor du kan se det billede som optages af webkameraet i øjeblikket.

Billedet føjes til Galleriet under fanen Billeder. I afsnittet Galleriet er der flere oplysninger om at se billederne og hvad du i øvrigt kan gøre med dine optagelser, fx e-maile dem, redigere dem og overføre dem til Facebook.

Billedfilen gemmes på harddisken i .jpg-format. Afhængigt af din version af Windows, gemmes den enten i mappen BillederLWSMotion eller DokumenterMine billederLWS.

WebCam note Sådan tager du et billedeBemærk

· Du kan ændre hvilken mappe billederne gemmes i. Det er beskrevet i Galleriindstillinger.

 

Sådan tager du et billede