Ανίχνευση κίνησης

Παρακολουθήστε τα πάντα, ακόμη κι όταν δεν είστε παρόντες.

Η ανίχνευση κίνησης αντιλαμβάνεται κάθε κίνηση στο πεδίο προβολής της κάμερας web. Όταν ανιχνεύεται κίνηση, ξεκινάει αυτόματα η εγγραφή. Η εγγραφή διακόπτεται όταν σταματάει η κίνηση ή μετά από ένα χρονικό διάστημα της επιλογής σας. Στα βίντεο υπάρχει σήμανση ώρας και ημερομηνίας, για να μπορείτε να παρακολουθείτε πότε έγινε το καθετί.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες:

Ανίχνευση κίνησης