Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης

Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης:

1. Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile motiondetection sml Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Ανίχνευση κίνησης, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.
2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου και επιλογές ανίχνευσης κίνησης .

WebCam note Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησηςΣημειώσεις

· Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα web για πρώτη φορά, ισχύουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται να προσαρμόζετε τα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης.
· Αν αλλάξετε κάποια ρύθμιση, το Logitech Webcam Software απομνημονεύει την αλλαγή. Οι ενημερωμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση, WebCam btn shuttermotion sml Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης.

Η ανίχνευση κίνησης ενεργοποιείται και η κάμερα web προσπαθεί να ανιχνεύσει κίνηση.

WebCam note Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησηςΣημείωση

· Η κάμερα web μπορεί να χρησιμοποιείται σε μία μόνο θέση κάθε φορά. Όταν ενεργοποιηθεί η ανίχνευση κίνησης, δεν έχετε δυνατότητα κλήσης βίντεο, λήψης φωτογραφιών ή εγγραφής βίντεο.

Όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση κίνησης:

· Η ετικέτα Ενεργή εμφανίζεται κάτω αριστερά στο παράθυρο Ανίχνευση κίνησης.
· Το κουμπί “Ενεργοποίηση” αλλάζει χρώμα: WebCam btn shuttermotion down sml Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης.
· Το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων τονίζεται σε θαλασσί χρώμα: WebCam icon camera helper md Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης.
· Η ένδειξη Ανίχνευση κίνησης στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές κίνησης δείχνει όποια κίνηση ανιχνεύεται. Μια λευκή γραμμή δείχνει ότι η κίνηση είναι κάτω από το όριο εκκίνησης της εγγραφής. Η κόκκινη γραμμή δείχνει ότι η κίνηση επαρκεί για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή.

Όταν η κάμερα web ανιχνεύσει κίνηση που πλησιάζει στο επιλεγμένο όριο, ξεκινάει η εγγραφή. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής:

· Η ετικέτα που βρίσκεται κάτω αριστερά στο παράθυρο Ανίχνευση κίνησης έχει την ένδειξη Εγγραφή.
· Γύρω από το παράθυρο του βίντεο εμφανίζεται ένα κόκκινο περίγραμμα, που δείχνει ότι η εικόνα καταγράφεται.
· Στο παράθυρο του βίντεο εμφανίζεται μια χρονική σήμανση.

Η εγγραφή διακόπτεται όταν σταματάει η κίνηση ή όταν φτάσετε τη μέγιστη διάρκεια εγγραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές ανίχνευσης κίνησης.)

Για τη διακοπή της ανίχνευσης κίνησης, κάντε κλικ στο κουμπί WebCam btn shuttermotion down sml Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης. Μέχρι να το κάνετε αυτό, πραγματοποιείται καταγραφή της κίνησης ακόμη και αν έχετε κλείσει το παράθυρο διαλόγου Ανίχνευση κίνησης ή εάν ο υπολογιστής σας είναι κλειδωμένος. Δεδομένου ότι ο υπολογιστής σας παραμένει ανοικτός με ενεργοποιημένη την ανίχνευση κίνησης, οποιαδήποτε κίνηση θα ενεργοποιήσει την εγγραφή. Όταν ξανασυνδεθείτε στον υπολογιστή, μπορείτε να δείτε την εγγραφή.

Τα αρχεία βίντεο που εγγράφονται αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο σε μορφή .wmv. Ανάλογα με την έκδοση των Windows την οποία χρησιμοποιείτε, αποθηκεύονται στο φάκελο ΒίντεοLWSΚίνησηή στο φάκελο Τα έγγραφά μουΤα βίντεο μουLWSΚίνηση.

WebCam note Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησηςΣημείωση

· Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα βίντεο που δημιουργούνται με ανίχνευση κίνησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συλλογής.

Μπορείτε να δείτε το καταγεγραμμένο βίντεο στη Συλλογή.Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή βίντεο που τραβήχτηκε με ανίχνευση κίνησης.

Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης