Προβολή βίντεο που τραβήχτηκε με ανίχνευση κίνησης

Τα βίντεο που εγγράφονται με ανίχνευση κίνησης έχουν αποθηκευτεί στη Συλλογή και εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου του Logitech Webcam Software. Μπορείτε να βρείτε τα νέα βίντεο τέρμα δεξιά στην καρτέλα Βίντεο κίνησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή του βίντεο και άλλες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε (π.χ. αποστολή μέσω email ή επεξεργασία), ανατρέξτε στη Συλλογή.

 

Προβολή βίντεο που τραβήχτηκε με ανίχνευση κίνησης