Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα με ώρες και ημέρες στις οποίες ξεκινάει αυτόματα η ανίχνευση κίνησης. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την κάμερα web για λόγους ασφαλείας, ώστε να ξεκινάει αυτόματα η ανίχνευση κίνησης τις ώρες που δεν είστε σπίτι.

Για να ορίσετε χρονοδιάγραμμα ανίχνευσης κίνησης:

1. Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile motiondetection.zoom35 Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Ανίχνευση κίνησης, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές κίνησης. Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου Επιλογές κίνησης.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία χρονοδιαγράμματος.
4. Ορίστε την ώρα Έναρξης που θέλετε να ξεκινάει η ανίχνευση κίνησης και την ώρα Διακοπής που θέλετε να τελειώνει.
5. Επιλέξτε τα πλαίσια για τις Ημέρες που απαιτείται ανίχνευση κίνησης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές κίνησης.
7. Αν θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα η ανίχνευση κίνησης στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, ελέγξτε το πλαίσιο Ενεργοποιήθηκε. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα χωρίς να το ενεργοποιήσετε, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.

WebCam note Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησηςΣημείωση

· Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα την κάμερα web σε πάνω από ένα χώρο. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης.

Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης