Στοιχεία ελέγχου και επιλογές ανίχνευσης κίνησης

Όσον αφορά τα βίντεο που δημιουργούνται με ανίχνευση κίνησης, μπορείτε να ορίσετε διάφορα στοιχεία ελέγχου και επιλογές, όπως:

· Στοιχεία ελέγχου για την κάμερα web, για να επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα βίντεο στο περιβάλλον που παρακολουθείται με ανίχνευση κίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης.
· Επιλογές κίνησης, όπως το επίπεδο κίνησης που απαιτείται για να ξεκινάει η αυτόματη εγγραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές ανίχνευσης κίνησης.

Μπορείτε ακόμη να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα με ώρες και ημέρες στις οποίες ξεκινάει αυτόματα η ανίχνευση κίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης.

Στοιχεία ελέγχου και επιλογές ανίχνευσης κίνησης