Επιλογές ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες επιλογές ανίχνευσης κίνησης, όπως το επίπεδο κίνησης που απαιτείται για να ξεκινάει η αυτόματη εγγραφή. Για να ορίσετε επιλογές ανίχνευσης κίνησης:

1. Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile motiondetection.zoom35 Επιλογές ανίχνευσης κίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Ανίχνευση κίνησης, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές κίνησης. Εμφανίζεται ο πίνακας επιλογών.
3. Για να αλλάξετε τις επιλογές όπως θέλετε, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό:

Επιλογή

Επεξήγηση

Ευαισθησία κίνησης

Καθορίζει το βαθμό της κίνησης στον οποίο ξεκινάει η εγγραφή. Αν απαιτείται ελάχιστη κίνηση για να ξεκινήσει η εγγραφή, σύρετε το ρυθμιστικό στα αριστερά. Αν απαιτείται πολλή κίνηση για να ξεκινήσει η εγγραφή, σύρετε το ρυθμιστικό στα δεξιά.

Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας στα βίντεο

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε να εμφανίζεται χρονική ένδειξη κατά την εγγραφή του βίντεο, όπου θα φαίνονται η ώρα και η ημερομηνία εγγραφής του βίντεο. Για παράδειγμα:
WebCam timestamp photo Επιλογές ανίχνευσης κίνησης

Φωτεινή ένδειξη εγγραφής

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε η λυχνία LED της κάμερας web να ανάβει όταν η εγγραφή γίνεται με ανίχνευση κίνησης. Αν δεν θέλετε να ανάβει η λυχνία LED κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καταργήστε την επιλογή.

Μέγιστη διάρκεια

Όταν σταματούν οι κινήσεις, διακόπτεται αυτόματα η εγγραφή που γίνεται με ανίχνευση κίνησης. Αν η κίνηση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκύψει βίντεο πολύ μεγάλης διάρκειας, το οποίο καταλαμβάνει πολύ χώρο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Για να το αποφύγετε, μπορείτε να ορίσετε μέγιστη διάρκεια εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις που ποικίλλουν από τα 10 δευτερόλεπτα μέχρι τα 15 λεπτά.

Εγγραφή με ήχο

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε οι εγγραφές βίντεό σας με ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης να καταγράφουν τον ήχο. Μην το επιλέξετε για την εφαρμογή εγγραφής χωρίς ήχο.

Κάτω από αυτές τις ρυθμίσεις βρίσκονται τα στοιχεία ελέγχου, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα με ώρες και ημέρες στις οποίες ξεκινάει αυτόματα η ανίχνευση κίνησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προγραμματισμός ανίχνευσης κίνησης.

 

Επιλογές ανίχνευσης κίνησης