Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε διάφορα στοιχεία ελέγχου για την κάμερα web, ώστε να λειτουργεί ακριβώς όπως θέλετε και να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα βίντεο στο χώρο που παρακολουθείται με ανίχνευση κίνησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται έναν πίνακα ελέγχου, παρόμοιο με τον πίνακα ελέγχου της λειτουργίας Γρήγορη λήψη, για να ορίσετε ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο και λήψης φωτογραφιών.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησηςΣημείωση

· Αν και ο πίνακας ελέγχου της κάμερας web είναι ίδιος με τον πίνακα ελέγχου που χρησιμοποιείται στη λειτουργία Γρήγορη λήψη, οι ρυθμίσεις ελέγχου για τον έλεγχο της κίνησης και για τη λειτουργία Γρήγορη λήψη ορίζονται ξεχωριστά. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου στη μία λειτουργία, δεν επηρεάζεται η άλλη λειτουργία.

Για να ορίσετε στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης:

1. Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile motiondetection.zoom35 Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Ανίχνευση κίνησης, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία ελέγχου. Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου της κάμερας web.
3. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό.

Στοιχείο ελέγχου

Επεξήγηση

Κάμερα Web

Αν έχετε συνδέσει πάνω από μία κάμερα web της Logitech στον υπολογιστή, επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανίχνευση κίνησης.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημείωση

· Η κάμερα web μπορεί να εκτελεί μόνο μία λειτουργία κάθε φορά. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ανίχνευση κίνησης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη κάμερα web για κλήσεις βίντεο, λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, επιλέξτε μια κάμερα web για την ανίχνευση κίνησης και κάποια άλλη κάμερα web για όλες τις υπόλοιπες εργασίες.

Αν έχετε συνδέσει μόνο μία κάμερα web, εμφανίζεται το όνομά της.

Μικρόφωνο

Οι περισσότερες κάμερες web διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο. Αν διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και ο υπολογιστής ή αν έχετε συνδέσει κάποιο άλλο μικρόφωνο στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να επιλέξετε το μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την εγγραφή βίντεο με ανίχνευση κίνησης.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημειώσεις

· Αν διαθέτετε μόνο ένα μικρόφωνο, εμφανίζεται το όνομά του. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.
· Εάν επιλέξετε Κάμερα Web με ενσωματωμένο μικρόφωνο, το εν λόγω μικρόφωνο επιλέγεται αυτόματα (εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικών, οπότε το σετ μικροφώνου-ακουστικών παραμένει επιλεγμένο). Για να παρακάμψετε αυτήν την αυτόματη επιλογή, επιλέξτε διαφορετικό μικρόφωνο από τη διαθέσιμη λίστα.
· Η συγκεκριμένη επιλογή δεν επηρεάζει το προεπιλεγμένο μικρόφωνο που χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε Ήχοι και συσκευές αναπαραγωγής από τον πίνακα ελέγχου των Windows.

WebCam btn mute Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης

Κάντε κλικ για σίγαση του μικροφώνου σας. Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για την εγγραφή βίντεο ενεργοποιημένο από κίνηση χωρίς ήχο. Ανατρέξτε επίσης στη σημείωση στο τέλος αυτού του θέματος.

WebCam pantilt md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowleft active md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης και WebCam btn arrowright active md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης για να περιστρέψετε τα στοιχεία ελέγχου (για να προσαρμόσετε στα αριστερά ή στα δεξιά την περιοχή εστίασης της κάμερας web).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowup active md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης και WebCam btn arrowdown active md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης για να ρυθμίσετε τα στοιχεία ελέγχου (για να προσαρμόσετε στα αριστερά ή στα δεξιά την περιοχή εστίασης της κάμερας web).

Για να κεντράρετε την περιοχή εστίασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί WebCam button home md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης (Home).

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημειώσεις

· Για να είναι δυνατή η λειτουργία των δυνατοτήτων περιστροφής και κλίσης, θα πρέπει πρώτα να κάνετε μεγέθυνση στο θέμα σας (ανατρέξτε παρακάτω).
· Για τον καλύτερο έλεγχο της μη αυτόματης περιστροφής και κλίσης, μην πατάτε επανειλημμένα και γρήγορα τα πλήκτρα περιστροφής και κλήσης. Κάθε φορά που θέλετε να μετακινήσετε την κάμερα web, περιμένετε να ολοκληρωθεί η κίνηση, πριν πραγματοποιήσετε την επόμενη κίνηση.
· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης.

WebCam btn zoomin md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης, WebCam btn zoomout md Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης

Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε το θέμα.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημείωση

· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα ζουμ.

Μετά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση, μπορείτε να επιστρέψετε στο προεπιλεγμένο επίπεδο ζουμ, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επαναφορά ζουμ.

Κανονική / Ευρεία οθόνη

Επιλέξτε τις αναλογίες εικόνας που θέλετε για την εγγραφή βίντεο με ανίχνευση κίνησης.

Ανάλυση

Αλλάξτε το μέγεθος των βίντεο με ενεργοποίηση κίνησης.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα των εικόνων. Ωστόσο, τα αρχεία που δημιουργούνται είναι πολύ μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο δίσκο. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη, αν χρησιμοποιείτε συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα την ανίχνευση κίνησης.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημείωση

· Οι διαθέσιμες αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της κάμερας web, είτε επιλέξετε κανονική είτε ευρεία οθόνη στις αναλογίες εικόνας.

Εντοπισμός του προσώπου μου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε η κάμερα web σας να παρακολουθεί αυτόματα τα πρόσωπα κατά την εγγραφή βίντεο με ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης. Κατόπιν η κάμερα web σας περιστρέφεται και ρυθμίζει αυτόματα την κλίση της σύμφωνα με τις κινήσεις του κεφαλιού, διατηρώντας τα πρόσωπα στο κέντρο του πλαισίου του βίντεο.

RightSound

Η τεχνολογία RightSound της Logitech αφαιρεί τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για πιο καθαρό ήχο, επιτρέποντας τη δυνατή και καθαρή ακρόαση του ήχου που ηχογραφείται κατά την ανίχνευση κίνησης.

RightLight

Η επιλογή RightLight προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας της κάμερας web σας ώστε να σας προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό γίνεται με την προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης, ώστε να αντισταθμιστεί ο χαμηλός φωτισμός.

Συνιστάται η επιλογή αυτού του πλαισίου για την ενεργοποίηση της λειτουργίαςRightLight, διότι η προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης θα εφαρμοστεί μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητο, δεν θα εφαρμοστούν προσαρμογές στο ρυθμό καρέ ή την έκθεση.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Συμβουλή

· Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο RightLight σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, ο ελαττωμένος ρυθμός καρέ ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές στο βίντεο. Εάν συμβεί αυτό, συνιστάται να διατηρήσετε το πλαίσιο RightLight επιλεγμένο και να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό από το πίσω μέρος και τα πλάγια. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία RightLight θα αυξήσει αυτόματα το ρυθμό καρέ, βελτιώνοντας τη ροή και την ποιότητα του βίντεό σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό, δοκιμάστε να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία RightLight και ελέγξτε αν αυτή η ενέργεια επιλύει το πρόβλημα.

Αυτόματη εστίαση

Επιλέξτε Αυτόματη εστίαση για την εφαρμογή αυτόματης εστίασης σε αντικείμενα στο προσκήνιο, που έχει ως αποτέλεσμα σε εγγραφές ανίχνευσης κίνησης με μεγάλη ευκρίνεια, ειδικά για τα κοντινά πλάνα.

Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό για να ορίζετε μη αυτόματα την εστίαση, καταργήστε την επιλογή Αυτόματη εστίαση.

Σύρετε προς WebCam icon focusmacro Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης για εστίαση σε μικρά αντικείμενα κοντά στην κάμερα web ή προς WebCam icon focusinfinite Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης για εστίαση σε μεγαλύτερη εικόνα.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης Σημειώσεις

· Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη εστίαση, για πιο ευκρινείς εικόνες, όσο μακριά κι αν βρίσκεται το αντικείμενο.
· Όταν ορίζετε μη αυτόματα μια ακραία ρύθμιση εστίασης (π.χ. αν σύρετε το ρυθμιστικό τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά), ενδέχεται οι εικόνες να είναι θολές.
· Η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάμερες web της Logitech.

Σύνθετες ρυθμίσεις >

Εμφανίζονται περισσότερες σύνθετες ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τη δική σας κάμερα web, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε για εγγραφές με ανίχνευση κίνησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνθετες ρυθμίσεις.

Εκτός από τις παραπάνω ρυθμίσεις, μπορείτε ακόμη να ορίσετε αν θέλετε να εγγράφεται ο ήχος στα βίντεο που εγγράφονται με ανίχνευση κίνησης. Αυτή η ρύθμιση καθορίζεται στην καρτέλα Γρήγορη λήψη εντός των ρυθμίσεων του Logitech Webcam Software. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις. Για σίγαση του ήχου κατά την εγγραφή βίντεο με ανίχνευση κίνησης, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί σίγασης στην εφαρμογή ανίχνευσης κίνησης.

 

Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης