Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο Facebook

Την πρώτη φορά που επιλέγετε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο στο Facebook, πρέπει να δώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook και να ορίσετε άλλες προτιμήσεις ελέγχου ταυτότητας (π.χ. αν θέλετε να επιτρέπονται οι αποστολές φωτογραφιών και βίντεο μέσα από το περιβάλλον του λογισμικού Logitech Webcam Software).

Αυτό γίνεται μόνο την πρώτη φορά που στέλνετε περιεχόμενο στο Facebook. Το Logitech Webcam Software απομνημονεύει τα στοιχεία που καταχωρείτε και φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα όταν θελήσετε να ξαναστείλετε αρχεία στο Facebook.

WebCam note Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο FacebookΣημείωση

· Τα στοιχεία που καταχωρείτε και τα δικαιώματα που εκχωρείτε στο πλαίσιο της διαδικασίας ισχύουν μόνο όταν συνδέεστε στον υπολογιστή ως τρέχων χρήστης των Windows. Αν συνδεθεί κάποιος άλλος χρήστης, δεν θα έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Facebook.

Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας στο λογαριασμό σας στο Facebook και να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον έλεγχο ταυτότητας:

1. Στη Συλλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam icon gallery facebook Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο Facebook Facebook. Ξεκινάει ο οδηγός Γνωριμία με το Facebook.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον οδηγό, στην οθόνη. Περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:
· Καλώς ορίσατε στην Εγκατάσταση του Facebook.
Κάντε κλικ στην επιλογή Ας ξεκινήσουμε! για να συνεχίσετε.
· Συνδεθείτε.
Επιλέξτε Σύνδεση στο Facebook, εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στο Facebook, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή για; ολοκληρώστε την εγγραφή στο Facebook και επιστρέψτε στον οδηγό για να συνεχίσετε.

· Να επιτρέπεται η αποστολή βίντεο από το Logitech Webcam Software.
Αν θέλετε το Logitech Webcam Software να στέλνει βίντεο στο Facebook χωρίς να ζητάει κάθε φορά την άδειά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται η αποστολή βίντεο. Αν δεν θέλετε να εκχωρήσετε τέτοια άδεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην επιτρέπεται.
· Να επιτρέπεται η αποστολή φωτογραφιών από το Logitech Webcam Soft.
Αν θέλετε το Logitech Webcam Software να στέλνει φωτογραφίες στο Facebook χωρίς να ζητάει κάθε φορά την άδειά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται η αποστολή φωτογραφιών. Αν δεν θέλετε να εκχωρήσετε τέτοια άδεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην επιτρέπεται.
· Να επιτρέπεται η συνεχής εξουσιοδότηση.
Αν θέλετε το Logitech Webcam Software να απομνημονεύει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στο Facebook, ώστε να μην σας ζητάει αυτά τα στοιχεία σε κάθε αποστολή, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται. Αν δεν θέλετε να απομνημονεύονται αυτά τα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην επιτρέπεται. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συνδέεστε σε κάθε αποστολή.

WebCam note Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο FacebookΣημείωση

· Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία και τις επιλογές σας από τις ρυθμίσεις της Συλλογής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συλλογής.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Τώρα μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες και βίντεο στο λογαριασμό σας στο Facebook.

3. Πατήστε:
· Αποστολή αρχείων, αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο στο Facebook τώρα. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι η ίδια με τη διαδικασία αποστολής αρχείων στο Facebook σε όλες τις επόμενες περιπτώσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα βήματα 5 και 6 της ενότητας Αποστολή αρχείων στο Facebook .
· Έξοδος, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, αν δεν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο τη συγκεκριμένη στιγμή. Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο στο Facebook, το Logitech Webcam Software αυτοματοποιεί τη διαδικασία, με βάση τις προτιμήσεις σας για τον έλεγχο ταυτότητας.

Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο Facebook