Αποστολή αρχείων στο Facebook

Για την αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο στο Facebook:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Αποστολή αρχείων στο Facebook στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα με τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να στείλετε στο Facebook.

WebCam note Αποστολή αρχείων στο FacebookΣημείωση

· Για να στείλετε ένα συνδυασμό φωτογραφιών και βίντεο, επιλέξτε την καρτέλα Όλο το περιεχόμενο.
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να στείλετε.

Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και έπειτα κάντε κλικ στα άλλα στοιχεία.

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam icon gallery facebook Αποστολή αρχείων στο Facebook Facebook.

Την πρώτη φορά που επιλέγετε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο στο Facebook, εμφανίζεται ο οδηγός Σύνδεση με το Facebook. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τη διαδικασία σύνδεσης στο Facebook και καθορίζει τις προτιμήσεις σας για τον έλεγχο ταυτότητας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας για αποστολές στο Facebook.

Όλες τις επόμενες φορές, εμφανίζεται το μήνυμα Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα αποστολής περιεχομένου στο Facebook. Κάντε κλικ στην επιλογή Ας ξεκινήσουμε! για να συνεχίσετε με τον οδηγό αποστολής περιεχομένου στο Facebook.

5. Για να ολοκληρώσετε τη δημοσίευση των φωτογραφιών και των βίντεό σας στο Facebook, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον οδηγό Αποστολή περιεχομένου στο Facebook στην οθόνη.

Ο οδηγός περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όταν ολοκληρώνετε ένα στάδιο, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο. Περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:

· Έλεγχος περιεχομένου αποστολής
. Εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών και των βίντεο που επιλέξατε στο βήμα 3. Για να μην στείλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, κάντε κλικ πάνω του και επιλέξτε Κατάργηση. Για να προσθέσετε άλλες φωτογραφίες ή βίντεο στην αποστολή, σύρετέ τα από τη Συλλογή στην κεντρική περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι μικρογραφίες.
· Επιλογή άλμπουμ
Επιλέξτε τα πλαίσια που βρίσκονται δίπλα στις φωτογραφίες και στα βίντεο που θέλετε να στείλετε στα άλμπουμ του Facebook. Αν επιλέξετε πάνω από ένα πλαίσιο, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται σε όλα τα επιλεγμένα άλμπουμ. Αν δεν επιλέξετε κάποιο πλαίσιο, αποστέλλονται στο προεπιλεγμένο άλμπουμ.

Για να προσθέσετε ένα νέο άλμπουμ στο λογαριασμό σας στο Facebook, καθώς και για να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο σε αυτό το άλμπουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου….

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αρχείων.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται στο Facebook.

Το σήμα κοινής χρήσης, WebCam icon share over Αποστολή αρχείων στο Facebook, προστίθεται στη μικρογραφία κάθε απεσταλμένου αρχείου φωτογραφίας ή βίντεο στη Συλλογή, για να φαίνεται ότι το μοιράζεστε με άλλους. Αν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ενεργοποιούνται τα εξής:

· Μια επιλογή επανάληψης της αποστολής.
· Μια διεύθυνση URL που δείχνει τη διεύθυνση αποστολής του περιεχομένου.

Μπορείτε να τη μοιραστείτε μέσω κάποιου προγράμματος ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή με άλλες μεθόδους.

Αποστολή αρχείων στο Facebook