Γρήγορη λήψη

Η λειτουργία Γρήγορη λήψη κάνει εύκολη υπόθεση τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία Γρήγορη λήψη, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile quickcapture sml Γρήγορη λήψη στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Γρήγορη λήψη, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.

Στο κάτω μέρος της σελίδας, στη Συλλογή, εμφανίζονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Συλλογή.

Για εναλλαγή μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της εγγραφής βίντεο, χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής φωτογραφιών/βίντεοWebCam btn photosetting vsml Γρήγορη λήψη.

Για περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε στη λειτουργία Γρήγορη λήψη, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες:

 

Γρήγορη λήψη