Εγγραφή βίντεο

Για την εγγραφή βίντεο:

1. Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam tile quickcapture sml Εγγραφή βίντεο. Εμφανίζεται η σελίδα της λειτουργίας Γρήγορης λήψης, όπου προβάλλεται σε προεπισκόπηση η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.
2. Ρυθμίστε το κουμπί εναλλαγής φωτογραφιών/βίντεο στη θέση: WebCam btn videosetting vsml Εγγραφή βίντεο (Βίντεο).
3. Εξετάστε τις ρυθμίσεις ελέγχου της κάμερας web. Για να μεταβείτε στον πίνακα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχεία ελέγχου, στο κάτω μέρος της προεπισκόπησης εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για λεπτομέρειες.

WebCam note Εγγραφή βίντεοΣημειώσεις

· Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα web για πρώτη φορά, ισχύουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται να προσαρμόζετε τα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να τραβήξετε βίντεο.
· Αν αλλάξετε κάποια ρύθμιση, το Logitech Webcam Software απομνημονεύει την αλλαγή. Οι ενημερωμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο.
· Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των βίντεο, οι πηγές έντονου φωτισμού κατά την εγγραφή βίντεο πρέπει να βρίσκονται πίσω από την κάμερα web και έξω από την περιοχή της εικόνας, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
4. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί του κλείστρου στην οθόνη, WebCam btn shuttervideo sml Εγγραφή βίντεο.

(Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ενδέχεται να να υπάρχει αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων πριν την έναρξη της εγγραφής.)

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το κουμπί του κλείστρου αλλάζει σε WebCam btn shuttervideo recording sml Εγγραφή βίντεο, ενώ εμφανίζεται ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια της εγγραφής.

6. Όταν θελήσετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή WebCam btn shuttervideo recording sml Εγγραφή βίντεο.

Το τελευταίο καρέ του βίντεό σας προβάλλεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Έπειτα, στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα που μόλις αποτυπώσατε με την κάμερα web.

Το βίντεό σας προστίθεται στη Συλλογή, στην καρτέλα Βίντεο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή του βίντεο, καθώς και για άλλες δυνατότητες σχετικά με τα βίντεο (π.χ. αποστολή μέσω email, επεξεργασία και αποστολή στο YouTube ή στο Facebook), ανατρέξτε στη Συλλογή.

Το αρχείο βίντεο αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο σε μορφή .wmv. Ανάλογα με την έκδοση των Windows την οποία χρησιμοποιείτε, το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο ΒίντεοLWS ή στο φάκελο Τα έγγραφά μουΤα βίντεό μουLWS.

WebCam note Εγγραφή βίντεοΣημείωση

· Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο στον οποίο έχουν αποθηκευτεί τα βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συλλογής.

 

Εγγραφή βίντεο