Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορη λήψη για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο, μπορείτε να ορίσετε διάφορα στοιχεία ελέγχου, ώστε η κάμερα web να λειτουργεί ακριβώς όπως θέλετε και να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Για να μεταβείτε στον πίνακα Στοιχεία ελέγχου της λειτουργίας Γρήγορη λήψη, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχεία ελέγχου στο κάτω μέρος της προεπισκόπησης εικόνας.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στοιχείο ελέγχου

Επεξήγηση

Κάμερα Web

Εάν έχετε πολλές κάμερες web της Logitech συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή κάμερας web.

Αν έχετε συνδέσει μόνο μία κάμερα web, εμφανίζεται το όνομά της.

Μικρόφωνο

Η κάμερα web διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει, επιπλέον, ενσωματωμένο μικρόφωνο ή εάν έχετε κάποιο άλλο μικρόφωνο συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να επιλέξετε ποιο μικρόφωνο θέλετε να χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή βίντεο.

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Σημειώσεις

· Αν διαθέτετε μόνο ένα μικρόφωνο, εμφανίζεται το όνομά του. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.
· Εάν επιλέξετε Κάμερα Web με ενσωματωμένο μικρόφωνο, το εν λόγω μικρόφωνο επιλέγεται αυτόματα (εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικών, οπότε το σετ μικροφώνου-ακουστικών παραμένει επιλεγμένο). Για να παρακάμψετε αυτήν την αυτόματη επιλογή, επιλέξτε διαφορετικό μικρόφωνο από τη διαθέσιμη λίστα.
· Η συγκεκριμένη επιλογή δεν επηρεάζει το προεπιλεγμένο μικρόφωνο που χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε Ήχοι και συσκευές αναπαραγωγής από τον πίνακα ελέγχου των Windows.

WebCam btn mute Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web

Κάντε κλικ για σίγαση του μικροφώνου σας. Έτσι είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο.

WebCam pantilt md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowleft active md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web και WebCam btn arrowright active md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για να περιστρέψετε τα στοιχεία ελέγχου (για να προσαρμόσετε στα αριστερά ή στα δεξιά την περιοχή εστίασης της κάμερας web).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowup active md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web και WebCam btn arrowdown active md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για να ρυθμίσετε την κλίση των στοιχείων ελέγχου (για να προσαρμόσετε την περιοχή εστίασης της κάμερας web προς τα επάνω ή προς τα κάτω).

Για να κεντράρετε την περιοχή εστίασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί WebCam button home md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web (Home).

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Σημειώσεις

· Για να είναι δυνατή η λειτουργία των δυνατοτήτων περιστροφής και κλίσης, θα πρέπει πρώτα να κάνετε μεγέθυνση στο θέμα σας (ανατρέξτε παρακάτω).
· Για τον καλύτερο έλεγχο της μη αυτόματης περιστροφής και κλίσης, μην πατάτε επανειλημμένα και γρήγορα τα πλήκτρα περιστροφής και κλήσης. Κάθε φορά που θέλετε να μετακινήσετε την κάμερα web, περιμένετε να ολοκληρωθεί η κίνηση, πριν πραγματοποιήσετε την επόμενη κίνηση.
· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης.

WebCam btn zoomin md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web, WebCam btn zoomout md Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web

Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε το θέμα.

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Σημείωση

· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα ζουμ.

Μετά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση, μπορείτε να επιστρέψετε στο προεπιλεγμένο επίπεδο ζουμ, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επαναφορά ζουμ.

Κανονική / Ευρεία οθόνη

Επιλέξτε τις αναλογίες εικόνας που θέλετε για την εγγραφή βίντεο.

Ανάλυση

Αλλάξτε το μέγεθος των φωτογραφιών σας και των εγγραφών βίντεό σας.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα των εικόνων. Ωστόσο, κατά την εγγραφή βίντεο και τη λήψη φωτογραφιών, τα αρχεία που δημιουργούνται είναι κατά πολύ μεγαλύτερα και, ως εκ τούτου, καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο χώρο στο δίσκο.

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Σημείωση

· Οι διαθέσιμες αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της κάμερας web, είτε επιλέξετε κανονική είτε ευρεία οθόνη στις αναλογίες εικόνας, είτε τραβάτε φωτογραφία είτε βίντεο.

Εντοπισμός του προσώπου μου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν θέλετε η κάμερα web σας να ανιχνεύει αυτόματα το πρόσωπό σας κατά την εγγραφή βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα web μετατοπίζεται και περιστρέφεται αυτόματα όπως μετακινείτε το κεφάλι σας. Διατηρεί, όμως, το πρόσωπο στο κέντρο του πλαισίου του βίντεο, ώστε να κινείστε ελεύθερα (χωρίς να χρειάζεται μη αυτόματη μετατόπιση ή περιστροφή).

Αν η κάμερα web της Logitech εντοπίσει πολλά πρόσωπα, τα ανιχνεύει όλα.

RightSound

Η τεχνολογία RightSound της Logitech αφαιρεί τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος. Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, ο ήχος καθαρίζει, με αποτέλεσμα να ακούγεστε δυνατά και καθαρά.

RightLight

Η επιλογή RightLight προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας της κάμερας web σας ώστε να σας προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό γίνεται με την προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης, ώστε να αντισταθμιστεί ο χαμηλός φωτισμός.

Συνιστάται η επιλογή αυτού του πλαισίου για την ενεργοποίηση της λειτουργίαςRightLight, διότι η προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης θα εφαρμοστεί μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητο, δεν θα εφαρμοστούν προσαρμογές στο ρυθμό καρέ ή την έκθεση.

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Συμβουλή

· Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο RightLight σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, ο ελαττωμένος ρυθμός καρέ ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές στο βίντεο. Εάν συμβεί αυτό, συνιστάται να διατηρήσετε το πλαίσιο RightLight επιλεγμένο και να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό από το πίσω μέρος και τα πλάγια. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία RightLight θα αυξήσει αυτόματα το ρυθμό καρέ, βελτιώνοντας τη ροή και την ποιότητα του βίντεό σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό, δοκιμάστε να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία RightLight και ελέγξτε αν αυτή η ενέργεια επιλύει το πρόβλημα.

Αυτόματη εστίαση, WebCam icon focusmacro Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web, WebCam icon focusinfinite Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web

Αν θέλετε αυτόματη εστίαση στα αντικείμενα που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να είναι ευκρινείς οι εικόνες ειδικά στα κοντινά πλάνα, επιλέξτε Αυτόματη εστίαση

Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό για να ορίζετε μη αυτόματα την εστίαση, καταργήστε την επιλογή Αυτόματη εστίαση.

Σύρετε προς WebCam icon focusmacro Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για εστίαση σε μικρά αντικείμενα κοντά στην κάμερα web ή προς WebCam icon focusinfinite Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για εστίαση σε μεγαλύτερη εικόνα.

WebCam note Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web Σημειώσεις

· Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη εστίαση, για πιο ευκρινείς εικόνες, όσο μακριά κι αν βρίσκεται το αντικείμενο.
· Όταν ορίζετε μη αυτόματα μια ακραία ρύθμιση εστίασης (π.χ. αν σύρετε το ρυθμιστικό τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά), ενδέχεται οι εικόνες να είναι θολές.
· Η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάμερες web της Logitech.

Σύνθετες ρυθμίσεις >

Εμφανίζει περαιτέρω σύνθετες ρυθμίσεις για την κάμερα web σας, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνθετες ρυθμίσεις.

Εκτός από αυτά τα στοιχεία ελέγχου για κάμερες web, μπορείτε να ορίσετε διάφορες άλλες ρυθμίσεις για το λογισμικό κάμερας web της Logitech. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις.

 

Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web