Σύνθετες ρυθμίσεις

Υπάρχουν διάφορες σύνθετες ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε ειδικά για την κάμερα web σας.

Για να έχετε πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις, επιλέξτε Σύνθετες ρυθμίσεις > στο κάτω μέρος του Πίνακα στοιχείων ελέγχου.

Οι σύνθετες ρυθμίσεις βρίσκονται σε τρεις καρτέλες:

Σύνθετες ρυθμίσεις