Καρτέλα πληροφοριών συσκευής

Εμφανίζονται διάφορες τεχνικές πληροφορίες για την κάμερα web.

Από την καρτέλα Πληροφορίες συσκευής μπορείτε να κάνετε τα εξής:

· Να αντιγράψετε τις πληροφορίες συσκευής και προγραμμάτων οδήγησης που εμφανίζονται σχετικά με την κάμερα web στο Πρόχειρο των Windows. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή στο Πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε τις πληροφορίες σε e-mail ή ιστοσελίδα (για παράδειγμα, όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη).
· Ξεκινήστε το διαγνωστικό εργαλείο της Logitech. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Logitech χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να έχετε λάβει οδηγίες από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Logitech.

Καρτέλα πληροφοριών συσκευής