Καρτέλα σύνθετων ρυθμίσεων

Στοιχείο ελέγχου

Επεξήγηση

RightLight

Η επιλογή RightLight προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας της κάμερας web σας ώστε να σας προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό γίνεται με την προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης, ώστε να αντισταθμιστεί ο χαμηλός φωτισμός.

Συνιστάται η επιλογή αυτού του πλαισίου για την ενεργοποίηση της λειτουργίαςRightLight, διότι η προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης θα εφαρμοστεί μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητο, δεν θα εφαρμοστούν προσαρμογές στο ρυθμό καρέ ή την έκθεση.

WebCam note Καρτέλα σύνθετων ρυθμίσεων Συμβουλή

· Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο RightLight σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, ο ελαττωμένος ρυθμός καρέ ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές στο βίντεο. Εάν συμβεί αυτό, συνιστάται να διατηρήσετε το πλαίσιο RightLight επιλεγμένο και να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό από το πίσω μέρος και τα πλάγια. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία RightLight θα αυξήσει αυτόματα το ρυθμό καρέ, βελτιώνοντας τη ροή και την ποιότητα του βίντεό σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό, δοκιμάστε να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία RightLight και ελέγξτε αν αυτή η ενέργεια επιλύει το πρόβλημα.

Ποιότητα εικόνας

Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία RightLight, χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας.

· Έκθεση. Καθορίζει πόσο φως θα επιτρέπει ο φακός στην κάμερα web. Αν η έκθεση είναι χαμηλή, ο φακός ανοίγει και κλείνει με μεγαλύτερη συχνότητα (έως 1/10.000 του δευτερολέπτου). Αν η έκθεση είναι υψηλή, ο φακός ανοίγει και κλείνει με μικρότερη συχνότητα (έως 1/5 του δευτερολέπτου, ανάλογα με το ρυθμό καρέ). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (π.χ. σκοτεινό δωμάτιο), προτιμήστε την υψηλή έκθεση. Η χαμηλή έκθεση βοηθάει σε συνθήκες έντονου φωτισμού.
· Ενίσχυση. Καθορίζει την ισχύ του σήματος της εικόνας. Σε συνθήκες έντονου φωτισμού, προτιμήστε τη χαμηλή ενίσχυση, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλή ενίσχυση. Μπορείτε είτε να επιλέξετε το πλαίσιο Αυτόματα, εάν θέλετε να επιλεγεί από το λογισμικό η ρύθμιση Ενίσχυσης που είναι κατάλληλη για τις περισσότερες συνθήκες ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου και να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να την προσαρμόσετε μη αυτόματα.
· Φωτεινότητα. Ορίζει την ισορροπία φωτεινών και σκούρων σκιών στις εικόνες σας. Η υψηλή φωτεινότητα δημιουργεί πιο φωτεινές εικόνες, ενώ η χαμηλή φωτεινότητα δημιουργεί πιο σκοτεινές εικόνες.
· Αντίθεση. Ορίζει το εύρος ανάμεσα στις πιο φωτεινές και τις πιο σκούρες σκιές των εικόνων σας. Οι εικόνες με υψηλή αντίθεση έχουν έντονες φωτεινές και σκούρες τιμές. Οι χρωματικές τιμές των εικόνων με χαμηλή αντίθεση κυμαίνονται κυρίως στο επίπεδο των μεσαίων τόνων, δημιουργώντας ένα γκρι ή θολό οπτικό αποτέλεσμα.
· Ένταση χρωμάτων. Καθορίζει τον κορεσμό. Η χαμηλή αντίθεση δημιουργεί σκοτεινές, γκρι σκιές, ενώ η υψηλή αντίθεση παράγει πιο ζωντανά χρώματα.
· Ισορροπία λευκού. Διασφαλίζει την πιστή απόδοση του λευκού χρώματος στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξισορρόπηση των επιπέδων του κόκκινου και του μπλε στο βίντεο. Είτε:
o Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Αυτόματα εάν θέλετε το λογισμικό κάμερας web της Logitech να εκτελεί αυτόματα αυτή τη λειτουργία.

     ή

o Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού με μη αυτόματο τρόπο. Αφήστε απενεργοποιημένο το πλαίσιο Αυτόματα, στρέψτε την κάμερα προς ένα λευκό αντικείμενο, π.χ. σε έναν τοίχο και μετακινήστε το ρυθμιστικό μέχρι ο τοίχος να φαίνεται λευκός στην οθόνη.

Αντιμετώπιση τρεμοπαίγματος

Μειώνει το τρεμόπαιγμα σε χώρους με λάμπες φθορισμού. Επιλέξτε:

· Απενεργοποίηση, αν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα web της Logitech σε χώρο με λάμπες φθορισμού.
· NTSC – 60Hz αν βρίσκεστε σε χώρο με λάμπες φθορισμού στη Βόρεια Αμερική, όπου η συχνότητα τρεμοπαίγματος για τις λάμπες φθορισμού είναι 60Hz.
· PAL – 50Hz αν βρίσκεστε σε χώρο με λάμπες φθορισμού στην Ευρώπη, όπου η συχνότητα τρεμοπαίγματος για τις λάμπες φθορισμού είναι 50Hz.

Προσανατολισμός εικόνας

Επιλέξτε τον προσανατολισμό της εικόνας που αποτυπώνεται:

· Κανονικός. Η εικόνα αποτυπώνεται κανονικά.
· Αντικατοπτρισμός. Αντιστρέφεται ο οριζόντιος προσανατολισμός της εικόνας, έτσι ώστε η αριστερή πλευρά να γίνει δεξιά και η δεξιά πλευρά να γίνει αριστερή.. (Σαν να κοιτάζεστε στον καθρέφτη!)

Όταν οι ρυθμίσεις είναι αυτές που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να τις εφαρμόσετε και κλείστε το παράθυρο.

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να κάνετε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προεπιλογών για την ακύρωση τυχόν αλλαγών που έχετε εφαρμόσει σε αυτές τις συνθήκες και να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση, όπως ήταν, δηλαδή, όταν αρχίσατε να χρησιμοποιείτε την κάμερα web σας.

 

Καρτέλα σύνθετων ρυθμίσεων