περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech

Η Logitech εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το προϊόν υλικού Logitech δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα (τα οποία ούτε βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος ούτε περιέχονται στην τεκμηρίωση χρήστη) ως προς τα υλικά και την εργασία από την ημερομηνία αγοράς και έπειτα.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την πλήρη περιορισμένη εγγύηση υλικού της Logitech στη διεύθυνση www.logitech.com/warranty.

περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech