Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Κεντρικά γραφεία Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Μορζ, Ελβετία):

+852 2821 5900

+41 (0)22 761 4025 (αγγλικά)

Labtec: +41 (0)22 761 4027

Φαξ: +41 (0)21 863 5402

Τοπικά γραφεία:

Χώρα

Τμήμα

Τηλέφωνο

Αυστρία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

eCommerce

+43 (0)1 206 091 026

0800 29 53 25

0800 296 615

+43 (0)1 206 091 027
 

Βέλγιο

Περιφερειακά
 

SMS / WiLife / UE
 

Harmony

+32 (0)2 200 64 44 (ολλανδικά)
+32 (0)2 200 64 40 (γαλλικά)

+32 (0)2 200 64 44 (ολλανδικά)
0800 80 790 (γαλλικά)

+32 (0)2 200 64 45 (ολλανδικά)
+32 (0)2 200 64 42 (γαλλικά)
 

Δημοκρατία της Τσεχίας

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

+420 239 000 335

+420 239 000 335

00 800 42 957
 

Δανία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+45 38 32 31 20

+45 38 32 31 20

808 87 905

+45 38 32 31 18

+45 38 32 31 19
 

Εσθονία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

800 00 44 314

800 00 44 314
 

Φινλανδία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

eCommerce

+358 (0)9 725 191 08

+358 (0)9 725 191 08

0 800 913 192

+358 (0)9 725 191 07
 

Γαλλία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+33 (0)1 57 32 32 71

080 554 01 56

0805 540 357

+33 (0)1 57 32 32 73

+33 (0)1 57 32 32 72
 

Γερμανία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+49 (0)69 517 094 27

0800 66 47 158

0 800 000 6726

+49 (0)69 517 094 29

+49 (0)69 517 094 28
 

Ελλάδα

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

00800 44146191

00800 44146191

 

Ουγγαρία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

+36 177 74 853

+36 177 74 853
 

Ιρλανδία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

+353 (0)1 524 50 80

18 009 468 98

1 800 882 928
 

Ιταλία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+39 02 914 83 031

+39 02 914 83 031

800 979 229

+39 02 914 83 033

+39 02 914 83 032
 

Λετονία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

8000 31 81

8000 31 81
 

Λιθουανία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

8800 30 647

8800 30 647
 

Λουξεμβούργο

Harmony

800 261 29
 

Ολλανδία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+31 (0)20 200 84 33

+31 (0)20 200 84 33

0 800 022 6903

+31 (0)20 200 84 35

+31 (0)20 200 84 34
 

Νορβηγία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+47 (0)24 159 579

+47 (0)24 159 579

0 800 11 673

+47 (0)24 159 577

+47 (0)24 159 578
 

Πολωνία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

00800 441 17 19

00800 441 17 19

00800 441 18 33
 

Πορτογαλία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

+351 21 415 90 16

+351 21 415 90 16

800 844 573
 

Ρωσία

Περιφερειακά
 

SMS / WiLife / UE
 

Harmony

+7 (495) 641 3460
1 0800 202 71044

+7 (495) 641 3460
1 0800 202 71044

81 0800 202 710 44
 

Σλοβακία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

0 800 004 701

0 800 004 701
 

Νότια Αφρική

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

800 981 089

800 981 089
 

Ισπανία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+34 91 275 45 88

+34 91 275 45 88

900 811 863

+34 91 275 45 90

+34 91 275 45 89
 

Σουηδία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+46 (0)8 501 632 83

+46 (0)8 501 632 83

020 170 1520

+46 (0)8 501 632 81

+46 (0)8 501 632 82
 

Ελβετία

Περιφερειακά
 
 

SMS / WiLife / UE
 
 
 

Harmony
 
 

Labtec
 
 

eCommerce

+41 (0)22 761 4012 (γερμανικά)
+41 (0)22 761 4016 (γαλλικά)
+41 (0)22 761 4020 (ιταλικά)

0800 563 684 (γερμανικά)
0800 563 685 (γαλλικά)
+41 (0)22 761 4020 (ιταλικά)
0800 563 686 (αγγλικά)

0800 558 677 (γερμανικά)
0800 561 767 (γαλλικά)
0800 561 814 (ιταλικά)

+41 (0)22 761 4014 (γερμανικά)
+41 (0)22 761 4018 (γαλλικά)
+41 (0)22 761 4022 (ιταλικά)

+41 (0)22 761 4013
+41 (0)22 761 4017
+41 (0)22 761 4021
 

Τουρκία

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

00800 44 882 5862

00800 44 882 5862
 

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

Labtec

eCommerce

+44 (0)20 3024 8159

0800 085 74 99

0800 032 64 33

+44 (0)20 3024 8161

+44 (0)20 3024 8160
 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Περιφερειακά

SMS / WiLife / UE

Harmony

8000 441 4294

8000 441 4294

8000 441 4294
 

 

 

 

 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική