Επισκόπηση του Κέντρου βοήθειας

Αυτό το κέντρο βοήθειας διαθέτει ένα παράθυρο Περιήγησης, το οποίο περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο πίνακα περιεχομένων, ευρετήριο και δυνατότητες αναζήτησης λέξεων, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσθήκης σελιδοδεικτών σε θέματα στα οποία θέλετε να ανατρέξετε πάλι.

Το παράθυρο “Περιήγηση” περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες:

· Περιεχόμενα

Όταν κάνετε κλικ στα εικονίδια βιβλίων, αυτά ανοίγουν και εμφανίζουν καταχωρίσεις θεμάτων και δευτερεύοντα βιβλία. Κατά την περιήγηση στη Βοήθεια, από την καρτέλα περιεχομένων μπορείτε να δείτε με μια ματιά πού βρίσκεστε στο σύστημα βοήθειας και σε άλλα θέματα βοήθειας.

· Ευρετήριο

Εμφανίζονται σε αλφαβητική λίστα οι καταχωρίσεις του ευρετηρίου. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο ευρετήριο, εισαγάγετε μια λέξη ή περιηγηθείτε στη λίστα καταχωρίσεων. Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη, μεταφέρεστε αυτόματα στο κατάλληλο τμήμα του ευρετηρίου. Κάντε διπλό κλικ σε μια καταχώριση, για να εμφανιστούν τα σχετικά θέματα βοήθειας.

· Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις παρουσίες μιας λέξης ή φράσης στο κέντρο βοήθειας.

· Αγαπημένα

Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε ένα θέμα, ώστε να μπορείτε να το βρίσκετε εύκολα και γρήγορα.

Επισκόπηση του Κέντρου βοήθειας