Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web

Το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web περιλαμβάνει τα εξής:

· Στοιχεία ελέγχου: Πραγματοποιήστε περιστροφή, μετατόπιση και ζουμ, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις RightSound και RightLight και κάντε άλλες αλλαγές με τις οποίες θα πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου.

 

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web μπορεί να ξεκινάει αυτόματα, όταν θέτετε σε λειτουργία την κάμερα web, ή να ξεκινάει με δική σας ενέργεια. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις.

Για την εκκίνηση του προγράμματος ελέγχου κάμερας web:

· Στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software, κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam icon camhelper over sml Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web.

-ή-

· Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων,WebCam icon camera helper Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web, και επιλέξτε Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web της Logitech.

Αν η κάμερα web διαθέτει κουμπί snapshot, πατήστε το για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web.

WebCam note Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας webΣημείωση

· Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web να εμφανίζεται πάνω από τις άλλες εφαρμογές, ώστε να είναι πάντοτε ορατό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις.

 

Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web