Στοιχεία ελέγχου

Το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

Στοιχείο ελέγχου

Επεξήγηση

WebCam pantilt md Στοιχεία ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowleft active md Στοιχεία ελέγχου και WebCam btn arrowright active md Στοιχεία ελέγχου για να περιστρέψετε τα στοιχεία ελέγχου (για να προσαρμόσετε στα αριστερά ή στα δεξιά την περιοχή εστίασης της κάμερας web).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά WebCam btn arrowup active md Στοιχεία ελέγχου και WebCam btn arrowdown active md Στοιχεία ελέγχου για να ρυθμίσετε την κλίση των στοιχείων ελέγχου (για να προσαρμόσετε στα αριστερά ή στα δεξιά την περιοχή εστίασης της κάμερας web).

Για να κεντράρετε την περιοχή εστίασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί WebCam button home md Στοιχεία ελέγχου (Home).

WebCam note Στοιχεία ελέγχου Σημειώσεις

· Για να είναι δυνατή η λειτουργία των δυνατοτήτων περιστροφής και κλίσης, θα πρέπει πρώτα να κάνετε μεγέθυνση στο θέμα σας (ανατρέξτε παρακάτω).
· Για τον καλύτερο έλεγχο της μη αυτόματης περιστροφής και κλίσης, μην πατάτε επανειλημμένα και γρήγορα τα πλήκτρα περιστροφής και κλήσης. Κάθε φορά που θέλετε να μετακινήσετε την κάμερα web, περιμένετε να ολοκληρωθεί η κίνηση, πριν πραγματοποιήσετε την επόμενη κίνηση.
· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης.

WebCam btn zoomin md Στοιχεία ελέγχου, WebCam btn zoomout md Στοιχεία ελέγχου

Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε το θέμα.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου Σημείωση

· Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν μόνο σε κάμερες web της Logitech με δυνατότητα ζουμ.

Κάντε κλικ στις > Επιλογές κάμερας web, για την εμφάνιση των ακόλουθων πρόσθετων στοιχείων ελέγχου:

Έλεγχος

Επεξήγηση

Εντοπισμός του προσώπου μου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν θέλετε η κάμερα web σας να εντοπίζει αυτόματα το πρόσωπό σας όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα web μετατοπίζεται και περιστρέφεται αυτόματα όπως μετακινείτε το κεφάλι σας. Διατηρεί, όμως, το πρόσωπο στο κέντρο του πλαισίου του βίντεο, ώστε να κινείστε ελεύθερα (χωρίς να χρειάζεται μη αυτόματη μετατόπιση ή περιστροφή).

Αν η κάμερα web της Logitech εντοπίσει πολλά πρόσωπα, τα ανιχνεύει όλα.

RightLight

Η επιλογή RightLight προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας της κάμερας web σας ώστε να σας προσφέρει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό γίνεται με την προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης, ώστε να αντισταθμιστεί ο χαμηλός φωτισμός.

Συνιστάται η επιλογή αυτού του πλαισίου για την ενεργοποίηση της λειτουργίαςRightLight, διότι η προσαρμογή του ρυθμού καρέ και της έκθεσης θα εφαρμοστεί μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητο, δεν θα εφαρμοστούν προσαρμογές στο ρυθμό καρέ ή την έκθεση.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου Συμβουλή

· Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο RightLight σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, ο ελαττωμένος ρυθμός καρέ ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές στο βίντεο. Εάν συμβεί αυτό, συνιστάται να διατηρήσετε το πλαίσιο RightLight επιλεγμένο και να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό από το πίσω μέρος και τα πλάγια. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία RightLight θα αυξήσει αυτόματα το ρυθμό καρέ, βελτιώνοντας τη ροή και την ποιότητα του βίντεό σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αυξήσετε το διαθέσιμο φωτισμό, δοκιμάστε να καταργήσετε αυτό το πλαίσιο ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία RightLight και ελέγξτε αν αυτή η ενέργεια επιλύει το πρόβλημα.

Αυτόματη εστίαση, WebCam icon focusmacro Στοιχεία ελέγχου, WebCam icon focusinfinite Στοιχεία ελέγχου

Αν θέλετε αυτόματη εστίαση στα αντικείμενα που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να είναι ευκρινείς οι εικόνες ειδικά στα κοντινά πλάνα, επιλέξτε Αυτόματη εστίαση

Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό για να ορίζετε μη αυτόματα την εστίαση, καταργήστε την επιλογή Αυτόματη εστίαση.

Σύρετε προς WebCam icon focusmacro Στοιχεία ελέγχου για εστίαση σε μικρά αντικείμενα κοντά στην κάμερα web ή προς WebCam icon focusinfinite Στοιχεία ελέγχου για εστίαση σε μεγαλύτερη εικόνα.

WebCam note Στοιχεία ελέγχου Σημειώσεις

· Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη εστίαση, για πιο ευκρινείς εικόνες, όσο μακριά κι αν βρίσκεται το αντικείμενο.
· Όταν ορίζετε μη αυτόματα μια ακραία ρύθμιση εστίασης (π.χ. αν σύρετε το ρυθμιστικό τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά), ενδέχεται οι εικόνες να είναι θολές.
· Η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάμερες web της Logitech.

Σύνθετες ρυθμίσεις >

Εμφανίζει περαιτέρω σύνθετες ρυθμίσεις για την κάμερα web σας, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνθετες ρυθμίσεις.

Εκτός από αυτά τα στοιχεία ελέγχου για κάμερες web, μπορείτε να ορίσετε διάφορες άλλες ρυθμίσεις για το λογισμικό κάμερας web της Logitech. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις.

 

 

 

 

 

Στοιχεία ελέγχου