Γενικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες γενικές ρυθμίσεις για το Logitech Webcam Software, ώστε να λειτουργεί ακριβώς όπως θέλετε.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις στην κορυφή του παραθύρου του Logitech Webcam Software. Το παράθυρο ρυθμίσεων του Logitech Webcam Software ανοίγει στην καρτέλα Γενικά. Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό.

Ρύθμιση

Επεξήγηση

Ρυθμίσεις προγράμματος ελέγχου κάμερας web

Εμφάνιση εικονιδίου κάμερας web στην περιοχή ειδοποιήσεων

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε να εμφανίζεται το εικονίδιο του Logitech Webcam Software στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. WebCam icon camera helper Γενικές ρυθμίσεις Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Αν θέλετε να ξεκινάει αυτόματα το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web μόλις αρχίζετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα web, ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο. Αν θέλετε να ξεκινάει όταν το χρειάζεστε, απενεργοποιήστε το πλαίσιο. (Το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web ξεκινάει είτε από την αρχική σελίδα του λογισμικού της κάμερας web είτε από την περιοχή ειδοποιήσεων.)

Εμφάνιση του προγράμματος ελέγχου της κάμερας web πάνω από όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε το πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web να είναι πάντα ορατό όταν χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Όταν οι γενικές ρυθμίσεις είναι ακριβώς εκείνες που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, για να τις εφαρμόσετε και να κλείσετε το παράθυρο.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προεπιλογών οποιαδήποτε στιγμή για να ακυρώσετε τυχόν αλλαγές που έχετε εφαρμόσει στις ρυθμίσεις του Logitech Webcam Software και να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση, όπως, δηλαδή, ήταν όταν αρχίσατε να χρησιμοποιείτε την κάμερα web σας.

Μπορείτε να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις στις παρακάτω καρτέλες:

Γενικές ρυθμίσεις