Ρυθμίσεις Γρήγορης λήψης

H Γρήγορη λήψη κάνει τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο πανεύκολη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορη λήψη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου που καταγράφεται στα βίντεό σας. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή:Προτιμήσεις στο πάνω μέρος του παράθυρου “Logitech Webcam Software” και μεταβείτε στην καρτέλα Γρήγορη λήψη .

Ρύθμιση

Επεξήγηση

Ένταση εισόδου μικροφώνου

Ορίστε την ένταση του ήχου της φωνής σας για τα βίντεο που καταγράφετε και τις κλήσεις βίντεο που πραγματοποιείτε. Αν η ένταση του ήχου στα βίντεό σας είναι πολύ χαμηλή ή αν οι συνομιλητές σας δεν μπορούν να σας ακούσουν κατά την κλήση βίντεο, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά, για να αυξήσετε την ένταση του ήχου εγγραφής. Αν το επίπεδο έντασης του ήχου είναι υπερβολικά υψηλό, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά, για να μειώσετε την ένταση του ήχου εγγραφής.

Ο δείκτης δείχνει την ένταση του ήχου εγγραφής καθώς μιλάτε. Χρησιμοποιήστε αυτόν το δείκτη για να ορίσετε τη σωστή ένταση του ήχου εγγραφής. Γενικά, ο δείκτης πρέπει να φτάνει στο ανώτατο σημείο όταν μιλάτε με την πιο δυνατή φωνή που θα μιλούσατε σε μια κανονική συνομιλία.

Ποιότητα εγγραφής ήχου

Επιλέξτε την ποιότητα του ήχου στα βίντεο που εγγράφετε. Να θυμάστε ότι όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου, τόσο μεγαλύτερος χώρος καταλαμβάνεται στο σκληρό δίσκο.

Ποιότητα εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε την ποιότητα (επίπεδο συμπίεσης) των βίντεο που εγγράφετε.  Να θυμάστε ότι όσο αυξάνετε την ποιότητα βίντεο, τόσο περισσότερο αυξάνεται το μέγεθος του αρχείου, καταλαμβάνοντας περισσότερο χώρο στο σκληρό δίσκο.  Για ένα μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία του από τον υπολογιστή, καθώς και για την αποστολή ή την κοινή χρήση του.  Να θυμάστε ότι σε ορισμένες τοποθεσίες κοινής χρήσης υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους όπως στο YouTube, επομένως για τις περισσότερες χρήσεις συνιστάται η ρύθμιση “Υψηλή ποιότητα”.

Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης λήψης

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων πριν από τη λήψη φωτογραφιών και την έναρξη της εγγραφής βίντεο.

Όταν οι ρυθμίσεις στη Συλλογή είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να γίνει η εφαρμογή τους και κλείστε το παράθυρο.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή: Επαναφορά προεπιλογών οποιαδήποτε στιγμή για να ακυρώσετε τυχόν αλλαγές που έχετε εφαρμόσει στις ρυθμίσεις του Logitech Webcam Software και να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση, όπως, δηλαδή, ήταν όταν αρχίσατε να χρησιμοποιείτε την κάμερα web σας.

Μπορείτε να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις στις παρακάτω καρτέλες:

Ρυθμίσεις Γρήγορης λήψης