Ρυθμίσεις ενημερώσεων

Αν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Logitech Webcam Software, τότε εκμεταλλεύεστε πλήρως τις δυνατότητες του προϊόντος και έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες λειτουργίες του.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης:

· κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων,WebCam icon camera helper Ρυθμίσεις ενημερώσεων, και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις

ή

· κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις στην κορυφή του παραθύρου Logitech Webcam Software και μεταβείτε στην καρτέλα Ενημερώσεις.

Στην κορυφή της οθόνης εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η Τελευταία ενημέρωση του Logitech Webcam Software.

Μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένο το Logitech Webcam Software με δύο τρόπους:

· Μη αυτόματα. Για να ελέγχετε κατά διαστήματα εσείς οι ίδιοι για τυχόν ενημερώσεις του λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί Να γίνει έλεγχος τώρα για ενημερωμένες εκδόσεις. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι το λογισμικό είναι ενημερώμενο ή ότι υπάρχουν ενημερώσεις. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ενημερώσεων, εφόσον υπάρχουν.
· Αυτόματα. Εάν θέλετε το λογισμικό Logitech Webcam Software να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις μόνο του, επιλέξτε Ρύθμιση. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Logitech Updater. Επιλέξτε Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
· Να ειδοποιηθώ αλλά να μην γίνει αυτόματη λήψη ή εγκατάσταση, αν θέλετε να λαμβάνετε μήνυμα στην οθόνη, το οποίο θα σας ειδοποιεί όταν θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για λήψη.
· Να γίνει λήψη των ενημερώσεων, αλλά να αποφασίσω εγώ πότε θα εγκατασταθούν, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη των ενημερώσεων, αλλά να επιλέγετε εσείς πότε θα τις εγκαταστήσετε. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί για τη λήψη ενημερώσεων.
· Αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων, χωρίς να σας γίνεται πρώτα ερώτηση.

Αφού κάνετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του Logitech Updater και κατόπιν επιλέξτε Αποθήκευση από την καρτέλα Ενημερώσεις.

Μπορείτε να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις στις παρακάτω καρτέλες:

Ρυθμίσεις ενημερώσεων