Συλλογή

Η Συλλογή συγκεντρώνει τις παρακάτω δυνατότητες:

· Προβολή των φωτογραφιών και των βίντεο.
· Εκτέλεση διάφορων ενεργειών με φωτογραφίες και βίντεο (π.χ. αποστολή μέσω e-mail στους φίλους και την οικογένια, εκτύπωση, αποστολή στο Facebook και άλλα).

Για να μεταβείτε στη Συλλογή, κάντε κλικ στην επιλογή WebCam tile gallery sml Συλλογή στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. Η Συλλογή είναι επίσης διαθέσιμη στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.

Η Συλλογή περιλαμβάνει τις παρακάτω καρτέλες:

Καρτέλα

Επεξήγηση

Όλο το περιεχόμενο

Εμφανίζονται σε μικρογραφίες όλες οι φωτογραφίες και όλα τα βίντεο που έχετε τραβήξει.

Φωτογραφίες

Εμφανίζονται μικρογραφίες των φωτογραφιών που μόλις τραβήξατε.

Βίντεο

Εμφανίζονται σε προεπισκόπηση (μικρογραφία) τα βίντεο που μόλις τραβήξατε. Εξαιρούνται όσα βίντεο δημιουργήθηκαν με ανίχνευση κίνησης.

Βίντεο με κίνηση

Εμφανίζονται σε προεπισκόπηση (μικρογραφία) τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με ανίχνευση κίνησης. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανίχνευση κίνησης.)

Οι μικρογραφίες εμφανίζονται με τη σειρά λήψης των φωτογραφιών ή εγγραφής των βίντεο. Οι παλαιότερες εμφανίζονται αριστερά και οι νεότερες δεξιά.. Αν οι μικρογραφίες είναι πάνω από εννιά, μπορείτε να τις δείτε όλες με οριζόντια κύλιση.

Τα εικονίδια και οι ενδείξεις που ακολουθούν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία ή το βίντεο όπου αντιστοιχεί κάθε μικρογραφία:

Καρτέλα

Επεξήγηση

WebCam icon gallery camera Συλλογή

Αντιστοιχεί σε βίντεο που καταγράφηκε με τη λειτουργία Γρήγορης λήψης.

WebCam icon gallery motdet Συλλογή

Αντιστοιχεί σε βίντεο που δημιουργήθηκε με ανίχνευση κίνησης.

WebCam icon gallery facebook Συλλογή, WebCam icon gallery youtube Συλλογή, WebCam icon share over reverse Συλλογή

Δηλώνει ότι η φωτογραφία έχει αποσταλεί στο Facebook ή ότι το βίντεο έχει αποσταλεί στο YouTube ή στο Facebook.

Το σήμα γενικής χρήσης WebCam icon share over Συλλογή δείχνει ότι η φωτογραφία ή το βίντεο έχει αποσταλεί σε πάνω από μία τοποθεσία.

WebCam icon gallery duration Συλλογή

Δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές ενέργειες με φωτογραφίες και βίντεο στη Συλλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα:

 

 

Συλλογή