Αναπαραγωγή βίντεο

Για την αναπαραγωγή βίντεο:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Αναπαραγωγή βίντεο στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
· την καρτέλα Βίντεο για την αναπαραγωγή ενός βίντεο που τραβήξατε με τη λειτουργία Γρήγορη λήψη

ή

· την καρτέλα Βίντεο κίνησης για την αναπαραγωγή κάποιου βίντεο το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από την ανίχνευση κίνησης.

Οι μικρογραφίες από το πρώτο καρέ των βίντεό σας εμφανίζονται σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους — τα παλαιότερα στα δεξιά και τα νεότερα στα αριστερά.

3. Κάντε κλικ στο βίντεο το οποίο θέλετε να αναπαράγετε.
4. Κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam btn play Αναπαραγωγή βίντεο για αναπαραγωγή του βίντεο.

Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, εμφανίζονται τα παρακάτω κουμπιά:

WebCam btn pause Αναπαραγωγή βίντεο        Παύση του βίντεο.

WebCam btn gallerymute Αναπαραγωγή βίντεο        Σίγαση του βίντεο.

Μπορείτε να μεταπηδήσετε σε συγκεκριμένο σημείο του βίντεο, είτε μπροστά είτε πίσω. Για να γίνει αυτό, απλώς κάντε κλικ στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταπηδήσετε, πάνω στη γραμμή χρόνου του βίντεο.

Αν δεν εμφανίζεται η γραμμή χρόνου του βίντεο ή τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής, μετακινήστε το ποντίκι στο κεντρικό παράθυρο, για να εμφανιστούν ξανά.

Αναπαραγωγή βίντεο