Αποστολή αρχείων στο YouTube

Για την αποστολή βίντεο στο YouTube:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Αποστολή αρχείων στο YouTube στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα με τα βίντεο που θέλετε να στείλετε στο YouTube.
3. Επιλέξτε τα βίντεο που θέλετε να στείλετε.

Για να επιλέξετε διάφορα βίντεο που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Για να επιλέξετε διάφορα βίντεο που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και έπειτα κάντε κλικ στα άλλα στοιχεία.

4. Κάντε κλικ στο στοιχείο WebCam icon gallery youtube Αποστολή αρχείων στο YouTube YouTube.

Ξεκινάει ο οδηγός αποστολής αρχείων του YouTube.

5. Για να ολοκληρώσετε τη δημοσίευση των βίντεο στο YouTube, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον οδηγό, στην οθόνη. Ο οδηγός περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όταν ολοκληρώνετε ένα στάδιο, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο. Περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:
· Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού YouTube.
Εισαγωγή ονόματος χρήστη YouTube and Κωδικός πρόσβασης.

Αν θέλετε το Logitech Webcam Software να απομνημονεύει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στο YouTube, ώστε να μην τα εισαγάγετε σε κάθε αποστολή αρχείων, επιλέξτε το πλαίσιο Απομνημόνευση στοιχείων λογαριασμού YouTube. Αν δεν θέλετε να απομνημονεύονται αυτά τα στοιχεία, μην επιλέξετε το πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σε κάθε αποστολή.

Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμού YouTube; ολοκληρώστε την εγγραφή στο YouTube και επιστρέψτε στον οδηγό για να συνεχίσετε.

· Έλεγχος επιλεγμένων βίντεο.
Εμφανίζονται μικρογραφίες των βίντεο που επιλέξατε στο βήμα 3. Για να μην στείλετε ένα βίντεο, κάντε κλικ πάνω του και επιλέξτε Κατάργηση. Για να προσθέσετε άλλα βίντεο στην αποστολή, σύρετέ τα από τη Συλλογή στην κεντρική περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι μικρογραφίες.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή τώρα!.

Η αποστολή των βίντεο στο YouTube ολοκληρώθηκε.

Το σήμα κοινής χρήσης, WebCam icon share over Αποστολή αρχείων στο YouTube, προστίθεται στη μικρογραφία κάθε απεσταλμένου βίντεο στη Συλλογή, για να φαίνεται ότι το μοιράζεστε με άλλους. Αν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ενεργοποιούνται τα εξής:

· Μια επιλογή επανάληψης της αποστολής.
· Μια διεύθυνση URL που δείχνει τη διεύθυνση αποστολής του περιεχομένου.

Μπορείτε να τη μοιραστείτε μέσω κάποιου προγράμματος ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή με άλλες μεθόδους.

 

Αποστολή αρχείων στο YouTube