Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο

Για να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορη λήψη ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα με τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.

WebCam note Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεοΣημείωση

· Για να διαγράψετε ένα συνδυασμό φωτογραφιών και βίντεο, επιλέξτε την καρτέλα Όλο το περιεχόμενο.
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.

Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και έπειτα κάντε κλικ στα άλλα στοιχεία.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή WebCam btn gallery delete Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο διαγράφονται.

WebCam warning Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεοΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

· Αν διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο από τη Συλλογή, τα αρχεία δεν καταργούνται μόνο από τη Συλλογή, αλλά και από τον σκληρό δίσκο.

 

Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο