Εκτύπωση φωτογραφιών

Για την εκτύπωση φωτογραφιών:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Εκτύπωση φωτογραφιών στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα Φωτογραφίες. Οι μικρογραφίες εμφανίζονται με τη σειρά που πραγματοποιήθηκε η λήψη των φωτογραφιών — οι παλαιότερες εμφανίζονται στα δεξιά και οι νεότερες στα αριστερά.
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην πρώτη φωτογραφία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε κλικ στην τελευταία φωτογραφία. Για να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην πρώτη φωτογραφία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και έπειτα κάντε κλικ στις άλλες φωτογραφίες.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση WebCam btn print Εκτύπωση φωτογραφιών.

Εμφανίζεται το τυπικό παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση των Windows.

5. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης όπως συνήθως (π.χ. τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων) και επιλέξτε Εκτύπωση για να εκτυπωθούν οι φωτογραφίες.

Εκτύπωση φωτογραφιών