Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συλλογή, κάντε κλικ WebCam tile gallery sml Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Η Συλλογή εμφανίζεται επίσης στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα με τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Για να επιλέξετε ένα εύρος φωτογραφιών ή βίντεο για επεξεργασία, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Για να επιλέξετε διάφορες συγκεκριμένες φωτογραφίες ή βίντεο για επεξεργασία, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα υπόλοιπα στοιχεία.

WebCam note Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεοΣημείωση

· Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ταυτόχρονα φωτογραφίες και βίντεο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία φωτογραφίας ή Επεξεργασία βίντεο.

WebCam note Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεοΣημείωση

· Όταν επιλέγετε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν την ενέργεια. Μπορείτε είτε να επιλέξετε το λογισμικό που ήδη έχετε εγκατεστημένο ή να κάνετε λήψη λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο. Εάν θέλετε το Logitech Webcam Software να απομνημονεύσει την επιλογή σας, επιλέξτε το πλαίσιο Να μην εμφανιστεί ξανά. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές που κάνετε εδώ από την καρτέλα Ρυθμίσεις Συλλογής.
5. Επεξεργαστείτε κανονικά τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο