Προβολή φωτογραφίας

Για να δείτε μια φωτογραφία:

1. Μεταβείτε στη Συλλογή.

Για πρόσβαση στη Συλλογή, επιλέξτε WebCam tile gallery sml Προβολή φωτογραφίας στην αρχική σελίδα του Logitech Webcam Software. (Επίσης, η Συλλογή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης λήψης ή τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης).

2. Επιλέξτε την καρτέλα Φωτογραφίες. Οι μικρογραφίες των φωτογραφιών εμφανίζονται με τη σειρά λήψης: οι παλαιότερες εμφανίζονται αριστερά και οι νεότερες δεξιά.
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να δείτε. Εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο.

Προβολή φωτογραφίας