Χρήση του σήματος κοινής χρήσης

Κατά την αποστολή περιεχομένου στο YouTube ή στο Facebook, στη μικρογραφία φωτογραφίας ή βίντεο της Συλλογής προστίθεται ένα σήμα, το οποίο δείχνει ότι μοιράζεστε το αρχείο με άλλους:

WebCam icon share over reverse Χρήση του σήματος κοινής χρήσης

Δείχνει ότι η φωτογραφία ή το βίντεο έχει αποσταλεί στο YouTube ή/και το Facebook.

Αν κάνετε κλικ στο σήμα, εμφανίζονται σύνδεσμοι για να:

· Προβολή στο Web: για τη φωτογραφία ή το βίντεο που αποστείλατε. Ξεκινάει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web, προβάλλοντας το αντίστοιχο στοιχείο στο YouTube ή στο Facebook.
· Επανάληψη αποστολής. Αφού επεξεργαστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο, ίσως θέλετε να επαναλάβετε την αποστολή. Για να αντικαταστήσετε το προηγούμενο στοιχείο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση του σήματος κοινής χρήσης