Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων

Το εικονίδιο του Logitech Webcam Software στην περιοχή ειδοποιήσεων, WebCam icon camera helper Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών των Windows®. Αν κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού με τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή

Επεξήγηση

Logitech® Webcam Software

Ξεκινάει το Logitech Webcam Software. Αν είναι ήδη ανοιχτό, εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο.

Πρόγραμμα ελέγχου της κάμερας web της Logitech®

Εμφανίζει ή κρύβει το πρόγραμμα ελέγχου της κάμερας web.

Το πρόγραμμα ελέγχου της κάμερας web είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση της κάμερας web με άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες.  Διαθέτει τα εξής:

· Στοιχεία ελέγχου: Για μετατόπιση, κλίση και ζουμ, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις RightSound™ και RightLight™ και κάντε άλλες αλλαγές με τις οποίες θα πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόγραμμα ελέγχου κάμερας web.

Βοήθεια

Παρέχει διάφορες πηγές βοήθειας, όπως το παρόν κέντρο βοήθειας, την ενότητα συχνών ερωτήσεων και τους οδηγούς ρύθμισης.

Πληροφορίες

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Logitech Webcam Software, όπως είναι η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε και οι πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης.

Έλεγχος για ενημερώσεις

Ελέγχει αν υπάρχουν ενημερώσεις για το Logitech Webcam Software. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ενημερώσεων.

Διαγνωστικό εργαλείο κάμερας web της Logitech®

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Logitech χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο για τη διάγνωση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να έχετε λάβει οδηγίες από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Logitech.

Αν το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων φωτίζεται με θαλασσί χρώμα: WebCam icon camera helper md Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης είναι ενεργοποιημένη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανίχνευση κίνησης.

WebCam note Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεωνΣημείωση

· Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων στη γραμμή εργασιών των Windows, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις.

Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων