Επιλογή κάμερας web

Αν έχετε συνδέσει περισσότερες από μία κάμερες web της Logitech στον υπολογιστή, επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φωτογραφιών, την εγγραφή βίντεο ή την εγγραφή βίντεο με ανίχνευση κίνησης.

Όταν χρησιμοποιείτε το Logitech Webcam Software, ο ευκολότερος τρόπος να επιλέξετε κάμερα web είναι να κάνετε επιλογή στην αρχική σελίδα. Όταν μεταβαίνετε για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα, εμφανίζεται η επιλεγμένη κάμερα web. Για να επιλέξετε άλλη κάμερα web, απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κάμερας web και επιλέξτε αυτήν που θέλετε από τη διαθέσιμη λίστα.

Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία, όπως ένα πρόγραμμα για κλήσεις βίντεο, μπορείτε συνήθως να επιλέξετε διαφορετική κάμερα web μέσα από αυτήν την εφαρμογή.

WebCam note Επιλογή κάμερας webΣημειώσεις

· Οι διαφορετικές κάμερες web υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες, οπότε οι διαθέσιμες εφαρμογές ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή σας.
· Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε την κάμερα web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Logitech Webcam Software στον πίνακα Στοιχεία ελέγχου της λειτουργίας Γρήγορη λήψη. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση στοιχείων ελέγχου κάμερας web για λεπτομέρειες.
· Η κάμερα web μπορεί να εκτελεί μόνο μία λειτουργία κάθε φορά. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης για την εκκίνηση της εγγραφής βίντεο (ανατρέξτε στην ενότητα Ανίχνευση κίνησης για λεπτομέρειες), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια κάμερα web για να κάνετε κλήσεις βίντεο, να τραβήξετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να εκτελείτε αυτές τις ενέργειες με διαφορετική κάμερα web. Για το λόγο αυτό, η κάμερα web που χρησιμοποιείται για την εγγραφή βίντεο με ανίχνευση κίνησης ορίζεται ξεχωριστά στα στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου ανίχνευσης κίνησης.

Επιλογή κάμερας web