Naar Facebook uploaden

U uploadt een foto of video als volgt naar Facebook:

1. Ga naar de Galerie.

Als u de Galerie wilt openen, klikt u op WebCam tile gallery sml Naar Facebook uploaden op de startpagina van de Logitech-webcamsoftware. (De Galerie is ook onder in het scherm beschikbaar wanneer u Quick Capture of Bewegingsdetectie gebruikt.)

2. Selecteer het tabblad met daarop de foto’s of video’s die u naar Facebook wilt uploaden.

WebCam note Naar Facebook uploadenOpmerking

· Selecteer het tabblad Alle inhoud om een combinatie van foto’s en video’s te uploaden.
3. Selecteer de foto’s of video’s die u wilt uploaden.

Als u verschillende foto’s of video’s wilt selecteren om te uploaden, klikt u op het eerste item, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op het laatste item. Als u verschillende specifieke foto’s of video’s wilt selecteren om te uploaden, klikt u op het eerste item, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op de andere items.

4. Klik op WebCam icon gallery facebook Naar Facebook uploaden Facebook.

Wanneer u voor het eerst foto’s of video’s naar Facebook uploadt, wordt de wizard Verbinden met Facebook gestart. Deze wizard begeleidt u bij het aanmeldingsproces van Facebook en het opgeven van uw verificatievoorkeuren. Zie Facebook-uploads verifiëren voor meer informatie.

Vanaf nu wordt in dergelijke gevallen het bericht Welkom bij Facebook-instellingen weergegeven. Klik op Aan de slag! om door te gaan naar de wizard Facebook-upload.

5. Volg de instructies die de wizard Facebook-upload op het scherm weergeeft om uw foto’s en video’s op Facebook te posten.

De wizard begeleidt u bij verschillende stappen. Nadat u een stap voltooid hebt, klikt u op Volgende om naar de volgende stap te gaan. U doorloopt de volgende stappen:

· Inhoud van upload controleren
Er worden miniaturen weergegeven van de foto’s en video’s die u bij stap 3 hebt geselecteerd. Als u een foto of video uit de upload wilt verwijderen, klikt u erop en selecteert u Verwijderen. Als u andere foto’s of video’s aan de upload wilt toevoegen, sleept u ze uit de Galerie naar het middengebied waar de miniaturen worden weergegeven.
· Album selecteren
Kies naar welke bestaande Facebook-albums u uw foto’s en video’s wilt uploaden door de vakjes ernaast te selecteren. Als u meer dan een vakje selecteert, worden de foto’s en video’s naar alle geselecteerde albums geüpload. Als u geen enkel vakje selecteert, worden ze naar uw standaardalbum geüpload.

U kunt ook op Nieuwe maken… klikken om een nieuw album aan uw Facebook-account toe te voegen en de foto’s en video’s naar dit album te uploaden.

6. Klik op Uploaden.

Uw foto’s en video’s worden nu naar Facebook geüpload.

Het deelpictogram, WebCam icon share over Naar Facebook uploaden, wordt bevestigd aan de miniatuur van elke foto en video in de Galerie die u uploadt, om aan te geven dat u deze met anderen hebt gedeeld. Wanneer u op dit pictogram klikt, ziet u het volgende:

· Een optie om opnieuw te uploaden.
· Een URL om aan te geven naar welke lokatie de inhoud is geüpload.

Dit is handig wanneer u via een instantmessenger-programma of op een andere manier wilt delen.

 

Naar Facebook uploaden