Aktivere bevegelsessporing

Slik aktiverer du bevegelsessporing:

1. Klikk på WebCam tile motiondetection sml Aktivere bevegelsessporing på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Bevegelsessporing vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Kontroller innstillingene for bevegelsessporing. Se Kontroller og alternativer for bevegelsessporing for mer informasjon.

WebCam note Aktivere bevegelsessporingMerknader

· Den første gangen du bruker webkameraet, aktiveres standardinnstillinger som er egnet for de fleste forhold. Du trenger derfor ikke justere kontrollene for å kunne bruke bevegelsessporing.
· Hvis du endrer noen av innstillingene, lagrer webkameraprogrammet fra Logitech disse endringene. De oppdaterte innstillingene brukes automatisk neste gang du aktiverer bevegelsessporing.
3. Klikk på Aktiver-knappen, WebCam btn shuttermotion sml Aktivere bevegelsessporing.

Bevegelsessporing er aktivert, og webkameraet oppdager bevegelser.

WebCam note Aktivere bevegelsessporingNB

· Webkameraet kan kun brukes på ett sted om gangen. Når bevegelsessporing er aktivert, kan du ikke holde videosamtaler, ta bilder eller ta opp video.

Når bevegelsessporing er aktivt:

· Merkelappen Aktiv vises nederst i venstre hjørne av ruten Bevegelsessporing.
· Aktiveringsknappen endrer farge: WebCam btn shuttermotion down sml Aktivere bevegelsessporing.
· Ikonet i systemstatusfeltet utheves med en turkis farge: WebCam icon camera helper md Aktivere bevegelsessporing.
· Måleren for følsomhet i dialogboksen med bevegelsesalternativer indikerer når bevegelser registreres. Bevegelser som er for svake eller uklare til å starte opptak, indikeres av en hvit stolpe. Bevegelser som er tydelige nok til å starte opptak, indikeres av en rød stolpe.

Opptaket starter når webkameraet oppdager bevegelser som er tydelige nok til å registreres. Ved opptak:

· Det vises en merkelapp for opptak nederst i venstre hjørne av ruten Bevegelsessporing.
· Det dukker opp en rød ramme rundt videovinduet, for å indikere at opptak pågår.
· Videovinduet viser et tidsstempel.

Opptaket stanser når bevegelsen stanser, eller hvis opptaket når tidsbegrensningen du har angitt for opptak (se Alternativer for bevegelsessporing.)

Du avslutter bevegelsessporing ved å klikke på WebCam btn shuttermotion down sml Aktivere bevegelsessporing. Fram til du gjør det, fortsetter opptak med bevegelsessporing, selv om du lukker dialogboksen Bevegelsessporing, og selv om datamaskinen låses. Så lenge datamaskinen er på og bevegelsessporing er aktivert, tas bevegelser opp. Når du logger på datamaskinen igjen, kan du se opptaket.

Videofilene som blir tatt opp, lagres på harddisken i .wmv-format. Avhengig av hvilken Windows-versjon du har, lagres de i mappen VideoerLWSMotion, eller i mappen Mine dokumenterMine videoerLWSMotion.

WebCam note Aktivere bevegelsessporingNB

· Du kan endre hvilken mappe bevegelsesregistrerte videoer skal lagres i. Se Innstillinger for galleri for mer informasjon.

Du kan se videoen i galleriet.Se Se videoer tatt opp med bevegelsessporing.

Aktivere bevegelsessporing