Kontroller og alternativer for bevegelsessporing

Du kan angi mange ulike kontroller og alternativer for video tatt opp med bevegelsessporing. Disse inkluderer følgende:

· Kontroller for webkameraet, slik at du får best mulig videokvalitet. Se Kontroller for bevegelsessporing.
· Bevegelsesalternativer, f.eks. hvor mye bevegelser som må til for at opptaket skal starte. Se Alternativer for bevegelsessporing.

Du kan også angi tidspunkt og ukedager da bevegelsessporingen skal starte automatisk. Se Planlegge bevegelsessporing.

Kontroller og alternativer for bevegelsessporing