Alternativer for bevegelsessporing

Du kan angi flere alternativer relatert til bevegelsessporing, f.eks. hvor mye bevegelser som må til for at opptaket skal starte. Slik angir du alternativer for bevegelsessporing:

1. Klikk på kategorien WebCam tile motiondetection.zoom35 Alternativer for bevegelsessporing på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Bevegelsessporing vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Klikk på Alternativer for bevegelse. Panelet med alternativer vises.
3. Endre alternativene etter behov, i tråd med tabellen nedenfor:

Alternativ

Forklaring

Bevegelsesfølsomhet

Avgjør hvor mye bevegelse som må til for at opptaket skal starte. Dra glidebryteren mot venstre for lite bevegelse, eller mot høyre for mye bevegelse.

Bruk tidsstempel i videoer

Merk av for dette alternativet hvis du vil legge til et tidsstempel som viser når videoen ble tatt opp. F.eks:
WebCam timestamp photo Alternativer for bevegelsessporing

Statuslys for opptak

Merk av her hvis du vil at lampen på webkameraet skal lyse mens kameraet tar opp video med bevegelsessporing. Fjern denne avmerkingen dersom du ikke ønsker at lampen skal lyse ved opptak.

Maksimal varighet

Opptak med bevegelsessporing stopper automatisk når bevegelsene stopper. Dersom bevegelsene pågår over lengre tid, kan det resultere i en lang video som tar opp mye plass på harddisken. Du forhindrer dette ved å angi en makslengde for opptaket. Du kan velge en lengde på mellom 10 sekunder og 15 minutter.

Opptak med lyd

Merk av for dette hvis du vil at videoopptak med bevegelsessporing skal ta opp lyd. La boksen stå tom for lydløse opptak.

Nedenfor disse innstillingene finner du kontroller du kan bruke til å angi tidspunkt og ukedager da bevegelsessporingen skal starte automatisk. Se Planlegge bevegelsessporing for mer informasjon.

 

Alternativer for bevegelsessporing